Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Mejse Jacobsson 21 träffar

Titel Författare År Språk
1 Byggnadsverksamhet och bostadsförhållanden i Sovjetunionen - fyra artiklar 1959 Svenska
2-3 Byggnadssätt och byggnadskostnader i Stockholm 1883-1939 (flera utgåvor) Hilmer J. Danielsson 1948 Svenska
4 Arbetsteknik vid egentliga byggnadsarbeten för bostadshus - Organization and working methods in dwelling house construction Mejse Jacobsson 1950 Svenska
5 Arbetstider på trestadshusen Stockholm-Göteborg-Malmö Mejse Jacobsson 1953 Svenska
6 Arbetstider vid valvformar av trä Mejse Jacobsson 1949 Svenska
7 Arbetsvirke till bostadshus av sten Mejse Jacobsson 1949 Svenska
8 Byggandets industrialisering Mejse Jacobsson 1965 Svenska
9-10 Byggnaders underhåll - ett viktigt forskningsområde (flera utgåvor) Mejse Jacobsson 1960 Svenska
11 Byggnadskostnader i Göteborg, Stockholm och Malmö Mejse Jacobsson 1951 Svenska
12 Byggnadsmaterialens transporter - Studier av metoder och kostnader Mejse Jacobsson 1946 Svenska
13 Byggnadsproduktionen - problem och forskningsbehov - The Buildiing production - problems and valuable researches Mejse Jacobsson 1963 Svenska
14 Dörrtillverkning i långa serier Mejse Jacobsson 1963 Svenska
15 Monteringsbyggeri i de europeiska länderna - orsaker, teknik, erfarenheter Mejse Jacobsson 1960 Svenska
16 Operationsanalys - ett hjälpmedel inom byggnads- och anläggningsverksamhet Mejse Jacobsson 1964 Svenska
17 Ett rationaliseringsförsök i Göteborg Mejse Jacobsson 1952 Svenska
18 Sovjetunionens bostadsfrågor Mejse Jacobsson 1959 Svenska
19 Undergrund och grundläggning vid husbyggnader Mejse Jacobsson 1946 Svenska
20 Utvecklingsgruppen - ett medel för bättre byggnadsplanering Mejse Jacobsson 1962 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.