Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Ragnar Redelius 13 träffar

Titel Författare År Språk
1 Kyrkligt nutidsläge - vart bär det hän? Ragnar Redelius 1964 Svenska
2 Glädjen i Herrens hus - minnen från Råby kyrka och den 25 september 1960 Ragnar Redelius 1960 Svenska
3 'Roparna' i Närke på 1840-talet Ragnar Redelius 1935 Svenska
4-5 Saliga hemligheter - en hälsning från Hardemo kyrka (flera utgåvor) Ragnar Redelius 1947 Svenska
6 Ett är nödvändigt - avskedspredikan i Hardemo kyrka på 15 sönd, efter trefaldighet den 25 september 1938 Ragnar Redelius 1938 Svenska
7-8 Gustaf Wilhelm Müntzing - en lifsbild från de andliga rörelserna i Närke under 1800-talet (flera utgåvor) Ragnar Redelius 1967 Svenska
9 Närke i religiöst hänseende - statistisk översikt Ragnar Redelius 1922 Svenska
10 Det gyllene tabernaklet Ragnar Redelius 1956 Svenska
11 De som gått - Jean Gondret Ragnar Redelius 1952 Svenska
12 Episkopatets ställning till de sociala och religiösa rörelserna i Närke under 1800-talets senare hälft - en kyrkohistorisk studie Ragnar Redelius 1942 Svenska
13 "Roparna" i Närke på 1840-talet Punktskrift Ragnar Redelius 2015 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.