Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Rolf Å. Larsson 18 träffar

Titel Författare År Språk
1 An evaluation of the SPOT imagery potential for land resources inventories and planning - a Lesotho case study 1988 Engelska
2 Air photo analysis for environmental monitoring in the SADCC region Rolf Å. Larsson cop. 1991 Engelska
3 Applied visual Landsat inventories for water resources development - an Ethiopian case study Rolf Å. Larsson 1985 Engelska
4-5 A concise manual for applied air photo analysis (flera utgåvor) Rolf Å. Larsson 1988 Engelska
6 Un enfoque práctico al análisis de imágenes de satélite para el monitoreo ambiental Rolf Å. Larsson 1993 Spanska
7 Fjärranalys - spec. flygbildteknik Rolf Å. Larsson 1980 Svenska
8 Flygbildsstudier av fluvial erosion - en metodundersökning inom Klarälvens övre meanderlopp = Studies of fluvial erosion in aerial photographs : a methodological study in the meander course of the river Klarälven, Western Sweden Rolf Å. Larsson 1975 Svenska
9 Flygbildteknik Rolf Å. Larsson 1976 Svenska
10 Monitoreo del medio ambiente con analisis de imagenes satelitarias Rolf Å. Larsson 1995 Spanska
11 Notes on ice-velocity data from observations on Mikkaglaciären, 1895-1962 Rolf Å. Larsson 1966 Engelska
12 A photogrammetric instrument system in geo- and bioscientific research and teaching = - Ett fotogrammetriskt instrumentsystem för geovetenskaplig och biologisk forskning och undervisning Rolf Å. Larsson 1972 Engelska
13-14 A practical approach to satellite image analysis for environmental monitoring (flera utgåvor) Rolf Å. Larsson cop. 1991 Engelska
15 Uma abordagem práctica sobre análise de imagens de satélite para o monitoramento ambiental Rolf Å. Larsson 1993 Portugisiska
16 Practical approaches to applied remote sensing as illustrated by the SAMOZ project in Mozambique 1994 Engelska
17 Geovetenskapliga forskningsinsatser i anslutning till planerad väg Kiruna- Riksgränsen (väg 98) - rekognoscering, områdesbeskrivning, programförslag = Earth science research in conjunction with the planned road from Kiruna to Riksgränsen : a reconnaisance survey and suggestions for future research Thorsten Stenborg 1977 Svenska
18 Applied use of satellite data in developing countries - experiences from environmental studies in Mozambique : the SAMOZ project Lennart Strömquist 1994 Engelska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.