Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Rolf Å. Larsson 18 träffar

Titel Författare År Språk
1 An evaluation of the SPOT imagery potential for land resources inventories and planning - a Lesotho case study 1988 Engelska
2 Air photo analysis for environmental monitoring in the SADCC region Rolf Å. Larsson cop. 1991 Engelska
3 Applied visual Landsat inventories for water resources development - an Ethiopian case study Rolf Å. Larsson 1985 Engelska
4-5 A concise manual for applied air photo analysis (flera utgåvor) Rolf Å. Larsson 1988 Engelska
6 Un enfoque práctico al análisis de imágenes de satélite para el monitoreo ambiental Rolf Å. Larsson 1993 Spanska
7 Fjärranalys - spec. flygbildteknik Rolf Å. Larsson 1980 Svenska
8 Flygbildsstudier av fluvial erosion - en metodundersökning inom Klarälvens övre meanderlopp = Studies of fluvial erosion in aerial photographs : a methodological study in the meander course of the river Klarälven, Western Sweden Rolf Å. Larsson 1975 Svenska
9 Flygbildteknik Rolf Å. Larsson 1976 Svenska
10 Notes on ice-velocity data from observations on Mikkaglaciären, 1895-1962 Rolf Å. Larsson 1966 Engelska
11 A photogrammetric instrument system in geo- and bioscientific research and teaching = - Ett fotogrammetriskt instrumentsystem för geovetenskaplig och biologisk forskning och undervisning Rolf Å. Larsson 1972 Engelska
12-13 A practical approach to satellite image analysis for environmental monitoring (flera utgåvor) Rolf Å. Larsson cop. 1991 Engelska
14 Uma abordagem práctica sobre análise de imagens de satélite para o monitoramento ambiental Rolf Å. Larsson 1993 Portugisiska
15 Monitoreo del medio ambiente con analisis de imagenes satelitarias Rolf Å. Larsson 1995 Spanska
16 Practical approaches to applied remote sensing as illustrated by the SAMOZ project in Mozambique 1994 Engelska
17 Geovetenskapliga forskningsinsatser i anslutning till planerad väg Kiruna- Riksgränsen (väg 98) - rekognoscering, områdesbeskrivning, programförslag = Earth science research in conjunction with the planned road from Kiruna to Riksgränsen : a reconnaisance survey and suggestions for future research Thorsten Stenborg 1977 Svenska
18 Applied use of satellite data in developing countries - experiences from environmental studies in Mozambique : the SAMOZ project Lennart Strömquist 1994 Engelska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.