Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: isokrates 232 träffar

Titel Författare År Språk
1 Isokrates - seine Positionen in der Auseinandersetzung mit den zeitgenössischen Philosophen Christoph Eucken 1983 Tyska
2 Isokrates - seine Anschauungen im Lichte seiner Schriften Eino Mikkola 1954 Tyska
3-4 Isokrates (flera utgåvor) 1983 Tyska
5 Isokrates´Werke T. 1, Isokrates´Panegyrikos und Philippos - griechisch und deutsch Isokrates 1854 Tyska
6 Des Isokrates Panegyrikos Isokrates 185-? Tyska
7 Isokrates´Werke T. 2, Isokrates´Plataikos, Archidamos und Rede über den Frieden - griechisch und deutsch Isokrates 1854 Tyska
8 Der Euagoras des Isokrates - ein Kommentar Evangelos Alexiou cop. 2010 Tyska
9 Isokrates Werke Isokrates 1832-1836 Tyska
10 Isocrates Vol. 3 Isokrates 1945 Engelska
11 Isocrates Vol. 2 Isokrates 1929 Engelska
12 Isocrates Vol. 1 Isokrates 1928 Engelska
13 Ausgewählte reden des Isokrates - Panegyrikos und Areopagitikos Isokrates 1908 Nygrekiska (1453-)
14 Udvalgte taler af Isokrates Isokrates 1905 Danska
15 Den wise hedningens Isocratis trogna förmaning til Demonicus: eller Nyttig sedo-lära för ungdom; uti 70 wicktiga lefnads-reglor. Från latinska språket på modersmålet öfwersatt af en trowärdig swensk. Norrkjöping, tryckt hos Johan Benjamin - Blume, 1768 Isokrates 1768 Svenska
16 Index Isocrateus Siegmund Preuss 1904 Grekiska, klassisk (-1453)
17 Des Isokrates sämmtliche Reden und Briefe - Aus dem Griechischen übers. und erläutert von Wilhelm Lange Isokrates 1798 Tyska
18 Isokrates’ Panathenaikos Zucker 1954 Engelska
19 Les idées politiques d'Isocrate Georges Mathieu 1966 Franska
20 Ausgewählte Reden des Isokrates, Panegyrikos und Areopagitikos, erklärt von Rudolf Rachenstein - 5. Aufl. besorgt von Karl Reinhardt Isokrates 1882 Tyska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.