Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: spårväg 50 träffar

Titel Författare År Språk
1 Spårväg - guide för etablering : internationella erfarenheter för nordiska förhållanden Thomas Johansson 2009 Svenska
2 Spårväg syd 2003 Svenska
3 Vinterproblematik för spårväg - förslag på åtgärder i underhåll och projektering baserat på erfarenheter från städer med befintlig spårväg Mikael Drexler 2013 Svenska
4 Spårväg i samhällsplaneringen 2016-05-23T15:42:36+02:00 Okänt
5 Trafikminnen 1, Minnen från spårväg, buss och järnväg Bengt Hammar 2010 Svenska
6 Grundläggning av spårväg - ersättning av skärvbädden Mikael Gustafsson 2010 Svenska
7 Världens nordligaste spårväg - till 100-årsminnet av Kirunas spårvägar Raymond Hedman 2008 Svenska
8 Spårväg i Helsingborg - en idéstudie och förprojektering av två spårvägslinjer mellan Trädgårdsgatan och Hälsovägen Mattis Mathisen 2012 Svenska
9 Spårväg i stadsmiljö - sammanfattning av seminarium i Karlskrona 17-18 oktober 2000 2000 Svenska
10 Spårväg till Backa 1988 Svenska
11 Lunds kommun bygger spårväg 2018-02-05T14:12:22+01:00 Okänt
12 Handbok 2001 - -med regler för järnväg, tunnelbana och spårväg 2001 Svenska
13 Linje 3 - en spårväg till Majorna Anders Forsberg 2010 Svenska
14 En spårväg till Bromma Per Jacobson cop. 1998 Svenska
15-16 Säkrare spårväg i Göteborg (flera utgåvor) Roger Johansson 1995 Svenska
17 Spårväg i morgondagens Stockholm - idéskiss 1988 Svenska
18 Malmö elektriska spårväg 100 år Per Gunnar Andersson 2006 Svenska
19 Spårkonstruktioner och byggmetoder för spårväg - inventering och utvärdering av svenska nybyggnadsprojekt Andreas Arvidsson 2012 Svenska
20 Duospårväg - Karlsruhemodellen : huvudstudie av tillämplighet i Sverige 1998 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.