Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: tham 1055 träffar

Titel Författare År Språk
1 Vid konungens troman, kanslirådet och riddaren af Kongl. Nordstjerne-orden, herr Gustaf Ad. Bruncronas jordfästning i S:t Jakobs kyrka den 8 febr. 1855 Casper Tham 1855 Svenska
2 De indole et principio ethicæ Hegelianæ disputatio. Quam venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. Elias Augustus Carlsten ... et Casp. Tham nob. Vestrog. stip. Soll. In audit. Gust. die IX Mart. MDCCCXLII h. a. m. s P. prior Elias August Carlsten 1842 Latin
3 Torquato Tasso's Gerusalemme liberata, öfversatt och kommenterad. 8. delen. Som med vidtberömda philos. facultetens tillstånd under inseende af mag. Carl Wilhelm Böttiger ... för philosophiska graden kommer att offentligen försvaras af Casper Wolrath Tham nob. af Vestgötha nation på gustavianska lärosalen d. 10 maji 1845 p. v. t. f. m Carl Wilhelm Böttiger 1845 Svenska
4 Out of the real - Tham & Videgård Arkitekter 2011 Engelska
5 Anna Kleberg Tham - 99-19 : a retrospective Anna Kleberg Tham 2019 Engelska
6 Quæ a tutoribus Caroli XI regis Suecani cum exteris populis sint acta. Dissertatio academica, cujus partem quartam venia ampl. facult. philos. Upsal p. p. mag. C. Vilh. A. Tham ... et Petrus August. Wikander Suderm. Neric. in audit. gustav. die 24 Martii MDCCCXLVIII. h. p. m. s Wilhelm Tham 1848 Latin
7 Quæ a tutoribus Caroli XI regis Suecani cum exteris populis sint acta. Dissertatio acadmica, cujus partem secundam venia. ampl. facult. philos. Upsal. p. p. mag. C. Vilh. A. Tham ... et Conrad. August. Adlers Suderm. Neric. in audit. gustav. die 22 Martii MDCCCXLVIII h. p. m. s Wilhelm Tham 1848 Latin
8 Quæ a tutoribus Caroli XI regis Suecani cum exteris populis sint acta. Dissertatio academica, cujus partem primam venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. mag. C. Vilh. A. Tham ... et Carolus Oscar Schenson Uplandus. stip. reg. in audit. gustav. die 22 Martii MDCCCXLVIII h. a. m. s Wilhelm Tham 1848 Latin
9 Quæ a tutoribus Caroli XI regis Suecani cum exteris populis sint acta. Dissertatio academica, cujus partem tertiam venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. mag. C. Vilh. A. Tham ... et Nic. And. Gabriel Lindberg Suderm. Neric. stip. reg. in audit. gustav. die 22 Martii MDCCCXLVIII. h. a. m. s Wilhelm Tham 1848 Latin
10 Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens början. Historisk-statistisk afhandling hvilkens andra afdelning med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala tillstånd till offentlig granskning framställes af Carl Vilh. Aug. Tham ... och Pehr Johan Wennerblad af WestGötha landskap på gustavianska lärosalen d. 8 maj 1844 p. v. t. f. m., 5 Wilhelm Tham 1844 Svenska
11 Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens tid. Historisk-statistisk afhandling hvilkens första afdelning med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala tillstånd till offentlig granskning framställes af Carl Vilh. Aug. Tham ... och Andreas Gabriel Ödmann af Gestricio-Helsinge landskap på gustavianska lärosalen d. 24 april 1844 p. v. t. f. m., 5 Wilhelm Tham 1844 Svenska
12 Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens början. Historisk-statistisk afhandling hvilkens första afdelning med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala tillstånd till offentlig granskning framställes af Carl Vilh. Aug. Tham ... och Alfred Billberg med. phil. cand. af Stockholms landskap på gustavianska lärosalen d.24 april 1844 p. v. t. e. m., 6 Wilhelm Tham 1844 Svenska
13 Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens början. Historisk-statistisk afhandling hvilkens andra afdelning med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala tillstånd till offentlig granskning framställes af Carl Vilh. Aug. Tham ... och Conrad Julius Anstrin pipersk stipendiat, af Stockholms landskap på gustavianska lärosalen d.15 maj 1844 p. v. t. f. m., 6 Wilhelm Tham 1844 Svenska
14 Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens början. Historisk-statistisk afhandling hvilkens första afdelning med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala tillstånd till offentlig granskning framställes af Carl Vilh. Aug. Tham ... och Lars Edvard Walmstedt af Södermanlands och Nerikes landskap på gustavianska lärosalen den 17 april 1844 p. v. t. f. m., 1 Wilhelm Tham 1844 Svenska
15 Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens tid. Historisk-statistisk afhandling hvilkens första afdelning med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala tllstånd till offentlig granskning framställes af Carl Vilh. Aug. Tham ... och Lars Anton Bistedt med. phil. cand. af Norrlands landskap på gustavianska lärosalen d. 20 april 1844 p. v. t. e. m., 4 Wilhelm Tham 1844 Svenska
16 Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens början. Historisk-statistisk afhandling hvilkens andra afdelning med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala tillstånd till offentlig granskning framställes af Carl Vilh. Aug. Tham ... och Peter Henr. Fredr. Graeve med. phil. cand. af Uplands och Roslags landskap på gustavianska lärosalen d. 4 maj 1844 p. v. t. e. m., 4 Wilhelm Tham 1844 Svenska
17 Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens tid. Historisk-statistisk afhandling hvilkens första afdelning med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala tillstånd till offentlig granskning framställes af Carl Vilh. Aug. Tharm ... och Gustaf Fredrik Hallström v. d. m. af Stockholms landskap på gustavianska lärosalen d. 20 april 1844 p. v. t. f. m., 3 Wilhelm Tham 1844 Svenska
18 En originell herre - Pehr Tham till Dagsnäs, den siste rudbeckianen Harald Schiller 1930 Svenska
19 Gods och gårdar inom ätterna Tham och Tamm - en översiktlig sammanställning av släktens gårdar under fem sekler Per-Vollrath Tham 2004 Svenska
20 Pehr Tham och Dagsnäs - minnesbilder Percy Tham 1974 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.