Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: tham 1033 träffar

Titel Författare År Språk
221 Det började i Sachsen - några bidrag till ätterna Thams och Tamms historia Claës Tamm 1995 Svenska
222 Ödmjukt memorial om bytes-brister. Ingifvit på riddarhuset den 4 octob. 1809./(Tham.) Stockholm, tryckt hos directeuren och kongl. fält-boktryckaren Peter Sohm, 1809 Pehr Tham 1809 Svenska
223 Beskrivning av mausergeväret och handledning i vapenvård för frivilliga skyttar E. Tham 1921 Svenska
224 A case study of organizational reorientation in the context of internal control Henrik Tham 2006 Engelska
225 Utveckling av system för registrering av andningsaktivitet Krister Tham 1992 Svenska
226 Kulturvandringar - med författare och konstnärer i Provence Margareta Tham 2020 Svenska
227 Vandra med författare och konstnärer i Provence Margareta Tham 2016 Svenska
228 Anteckningar rörande källmaterial till Gustav Adolfstidens historia i polska bibliotek och arkiv Wilhelm Tham 1942 Svenska
229 Ödmjukt memorial, angående 17 helgedagars afskaffande. Ingifwit uti förordnings-utskottet af kammar- och oeconomie-deputation den 21 julii 1769. =(Rubr.)=/(Pehr Tham.) (Stockholm, tryckt hos Carl Stolpe, år 1769.) Pehr Tham 1769 Svenska
230 Politiska antekningar - Första stycket. Skrifvit på D---a af T- i December år 1792. Med några tilökningar sedermera Pehr Tham 1799 Svenska
231 Folkens historia - lärobok för gymnasiet Wilhelm Tham 1967- Svenska
232 Anmärkningar till förbättring af ordaförståndet i vår äldsta nordiska historia Pehr Tham 1817 Svenska
233 Anmärkningar till förbättring af ordaförståndet i vår äldsta nordiska historia./(Skrifvet på Dagsnäs 1798. P.T.) Stockholm, 1817, hos Zacharias Haeggström Pehr Tham 1817 Svenska
234 Bref til någre lärde herrar uti Köpenhamn från Tham på Dagsnäs i september 1802. Stockholm, trykt hos Anders Zetterberg 1802 Pehr Tham 1802 Svenska
235 Riksdags ärende. =(Rubr.)=/(Tham.) (Stockholm, 1815. Tryckt hos direct. och kongl. fält-boktryckaren Peter Sohm.) Pehr Tham 1815 Svenska
236 Folkens historia 2:1 - lärobok för gymnasiet Wilhelm Tham 1967 Svenska
237 Folkens historia 2:2 - lärobok för gymnasiet Wilhelm Tham 1968 Svenska
238 Anteckningar under och i anledning af en resa ifrån Westergöthland til Stockholm, gjord åren 1796 och 1797 af Pehr Tham Pehr Tham 1797 Svenska
239 Multisensory Impact of Sport Events - A Comparative Effect Analysis Based on Soccer Games Thorsten. Tham 2016 Engelska
240 Alsters kyrka - vägledning Louise Tham 1967 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.