Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Alvar Nelson 37 träffar

Titel Författare År Språk
21-22 Ingripanden vid brott - en första lärobok i straffrätt (flera utgåvor) Alvar Nelson 1971 Svenska
23-24 Den första stenen - studiebok i kriminalpolitik (flera utgåvor) Göran Elwin 1976 Svenska
25-29 Kriminalpolitik och ingripanden vid brott (flera utgåvor) Alvar Nelson 1990 Svenska
30 Skuldfrihet och ansvarslöshet - en hälsning till Alvar Nelson på 75 årsdagen 1994 Svenska
31 Skuld och ansvar - straffrättsliga studier tillägnade Alvar Nelson 1985 Svenska
32 Johan Stiernhöök i sin samtid Hans Helander, latinist 2005 Svenska
33 Alvar Nelson - publikationer 1944-2009 Kerstin Berglund 2009 Svenska
34 Brott och nåd - studier i svensk statsrätt och straffrätt Alvar Nelson 1953 Svenska
35 Preventive detention - a comparative and international law perspective c1992 Engelska
36 Brott och påföljd - en orientering om svensk straffrätt enligt brottsbalken Alvar Nelson 1968 Svenska
37 "Alternatives to imprisonment" - seminar organised by the Council of Europe in cooperation with the Supreme Court of Ukraine, Kyiv, 26-27 June 1997 1997 Engelska

Förra sidan 1 2

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.