Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Maria Nordin 36 träffar

Titel Författare År Språk
21 Maria Nordin - akvareller : watercolours 2008-2018 Maria Nordin 2018 Engelska
22 Projekt Norräng 2.0 Arbetsmiljö i skolan efter införande av klassmentorer - Delrapport I: Resultat från baslinjemätning, ettårsuppföljning och fokusgruppsintervjuer Maria Nordin 2018 Svenska
23 Eroon oireista Maria Nordin 2020 Finska
24-25 Äldreomsorgens ständiga förändringar - om organisation, arbetsmiljö och ledarskap (flera utgåvor) Kristina Westerberg 2021 Svenska
26 Understanding the Interpersonal Space of Online Meetings - An Exploratory Study of "We-ness" USA Virtual Event 2021 October 23–27 CSCW 24th ACM Conference on Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing Victor Kaptelinin 2021 Engelska
27 Rapport 2022 13 Effektutvärdering av Skogsstyrelsens arbete för minskade skogsskador Karin Östberg 2022 Svenska
28-29 Utan gränser (flera utgåvor) Maria Nordin 2023 Svenska
30 Alice Nordins skulpturutställning å Skånegården, Båstad - tisd.d. 13 aug. 1917 s.a. 1917 Svenska
31-32 Alice Nordin - skulpturutställning i Arkitektkontorets lokal 30 mars 1922 (flera utgåvor) 1920 Svenska
33-35 Alice och Hjördis - två systrar : dagböcker och brev 1885-1964 (flera utgåvor) Alice Nordin 2004 Svenska
36 Psykologi för vårdprofessioner 2018 Svenska

Förra sidan 1 2

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.