Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: sundius 196 träffar

Titel Författare År Språk
141 Et godt samwets wittnesbörd, uti en christelig lik-predikan, tå kongl. maj:ts tro-man och biskop öfwer Westerås-stift ... nu hos Gud ewinnerligen salige, herr doct. Andreas Kalsenius, som uppå sit 63 ålders år, om jule-aftonen 1750 - i herranom afsomnade, blef uti en högt ansenlig och folkrik församlings närwaro, med anständig heder, uti Westerås dom-kyrkio, then 19 febr. 1751 begrafwen, til gudelig betraktelse förestäldt af Eric Alstrin ... Tryckt i Westerås. P. : Devalls änka eller J.L. Horrn. Eric Alstrin 1751 Latin
142 Lilla Lule älvdal - angeläget : måste bevaras! Sten Dahlskog 1957 Svenska
143 On the constitution of hydrated Portland cement Gunnar Assarsson 1929 Engelska
144 Sung Sherds Nils Palmgren 1963 Engelska
145 Fotboll - teknik, metodik, övningar Radivoj Radosav 1991 Svenska
146 Beskrivning till kartbladet Lidköping S. Johansson 1943 Svenska
147 Kongl. Krigs-collegii, till underdånigst följe af Kongl. Maj:ts nådiga befallning i skrifwelse den 28 november 1815 upprättade taxa, hwarefter priwilegierade krutförsäljare äga att under loppet af år 1828, wid wite af tjugu riksdaler banco och förlust af widare försäljningsrättighet om denna taxa öfwerträdes, taga betalning för det krut de till priwate försälja 1827 Svenska
148 Kongl. Maj:ts och rikets Krigs-collegii instruction för utrednings-förrådernes förvaltning; til efterrättelse för Götheborgs och Christianstads förråder. Gifven Stockholm den 31 october 1812 1812 Svenska
149 Kongl. Maj:ts och rikets Krigs-collegii instruction till kännedom och wården af arméens handgewär; gifwen Stockholm den 8 april 1816 1836 Svenska
150 Beskrivning till kartbladen Visby och Lummelunda Gösta Lundqvist 1940 Svenska
151 Trädgårdsskötsel - fullständig anvisning i frukt- och köksväxtodling, blomsterskötsel i växthus och boningsrum, trädgårdsanläggningskonst m. m Daniel Müller 1888 Svenska
152 Beskrivning till kartbladet Skrikerum Ragnar Sandegren 1926 Svenska
153 Beskrivning till kartbladet Valdemarsvik Ragnar Sandegren 1928 Svenska
154 Beskrivning till kartbladet Åtvidaberg Ragnar Sandegren 1924 Svenska
155 Wi, president, tillförordnad vice ordförande och samtelige ledamöter i Kongl. Maj:ts och rikets Krigs-collegium 1824 Svenska
156 Disputatio philosophica de interpretatione dextra et sinistra, qvam cum consensu ampliss: facult: philosophicæ in regia acad. Upsal. præside ... Andrea Goeding ... publico bonorum examini modeste offert Johannes Bergman Vermelandus. In audit. Gustav. majori die tomrum Jun. anni M. DC. XCVIII Anders Goeding 1698 Latin
157 Lagman Christian Sundius i Munsala, hans härstamning och efterkommande Woldemar Backman 1945 Svenska
158 Fjällnära trädgårdar i Jämtland och Härjedalen tiden 1830-1900 Ulla Rylander 1996 Svenska
159 Tal wid framledne prosten och kyrkoherden herr mag. Per O. Sundii efterlemnade enke-frus ... Elisab. Wahlmans begrafning, i Ljusdals kyrka, den 15 april 1810; hållet från predikstolen af Hans Rogstadius ... Gefle, tryckt hos Carl G. Sundqvist 1811 Hans Rogstadius 1811 Svenska
160 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersatt af Nils Sundius ... Andra upplagan. Lund. Tryckt hos professoren, doktor Johan Lundblad, och på desz bekostnad. =1-6. 1802-03= Johann Matthias Schröckh 1802-1803 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.