Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: sundius 209 träffar

Titel Författare År Språk
141 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. =1-6. 1792-96= Johann Matthias Schröckh 1792-1796 Svenska
142 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. 1-6. 1792-96 Del 1, Första bandet. 1792 Johann Matthias Schröckh 1792 Okänt
143 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. 1-6. 1792-96 Del 2, Första bandets andra afdelning. 1792 Johann Matthias Schröckh 1792 Okänt
144 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. 1-6. 1792-96 Del 3, Andra bandets första afdelning. 1793 Johann Matthias Schröckh 1793 Okänt
145 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. 1-6. 1792-96 Del 4, Andra bandets andra afdelning. 1794 Johann Matthias Schröckh 1794 Okänt
146 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. 1-6. 1792-96 Del 5, Tredje bandets första afdelning. 1795 Johann Matthias Schröckh 1795 Okänt
147 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. 1-6. 1792-96 Del 6, Tredje bandets andra afdelning. 1796. Mer än en upplaga finns Johann Matthias Schröckh 1796 Okänt
148 Et godt samwets wittnesbörd, uti en christelig lik-predikan, tå kongl. maj:ts tro-man och biskop öfwer Westerås-stift ... nu hos Gud ewinnerligen salige, herr doct. Andreas Kalsenius, som uppå sit 63 ålders år, om jule-aftonen 1750 - i herranom afsomnade, blef uti en högt ansenlig och folkrik församlings närwaro, med anständig heder, uti Westerås dom-kyrkio, then 19 febr. 1751 begrafwen, til gudelig betraktelse förestäldt af Eric Alstrin ... Tryckt i Westerås. P. : Devalls änka eller J.L. Horrn. Eric Alstrin 1751 Latin
149 Lilla Lule älvdal - angeläget : måste bevaras! Sten Dahlskog 1957 Svenska
150 On the constitution of hydrated Portland cement Gunnar Assarsson 1929 Engelska
151 Sung Sherds Nils Palmgren 1963 Engelska
152 Fotboll - teknik, metodik, övningar Radivoj Radosav 1991 Svenska
153 Beskrivning till kartbladet Lidköping S. Johansson 1943 Svenska
154 Kongl. Krigs-collegii, till underdånigst följe af Kongl. Maj:ts nådiga befallning i skrifwelse den 28 november 1815 upprättade taxa, hwarefter priwilegierade krutförsäljare äga att under loppet af år 1828, wid wite af tjugu riksdaler banco och förlust af widare försäljningsrättighet om denna taxa öfwerträdes, taga betalning för det krut de till priwate försälja 1827 Svenska
155 Kongl. Maj:ts och rikets Krigs-collegii instruction för utrednings-förrådernes förvaltning; til efterrättelse för Götheborgs och Christianstads förråder. Gifven Stockholm den 31 october 1812 1812 Svenska
156 Kongl. Maj:ts och rikets Krigs-collegii instruction till kännedom och wården af arméens handgewär; gifwen Stockholm den 8 april 1816 1836 Svenska
157 Beskrivning till kartbladen Visby och Lummelunda Gösta Lundqvist 1940 Svenska
158 Trädgårdsskötsel - fullständig anvisning i frukt- och köksväxtodling, blomsterskötsel i växthus och boningsrum, trädgårdsanläggningskonst m. m Daniel Müller 1888 Svenska
159 Beskrivning till kartbladet Skrikerum Ragnar Sandegren 1926 Svenska
160 Beskrivning till kartbladet Valdemarsvik Ragnar Sandegren 1928 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.