Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Barbara Ekbom 29 träffar

Titel Författare År Språk
1 Integrated control of the greenhouse whitefly (Trialeurodes vaporariorum) - possibilities for early warning and the potential of some biological control methods Barbara Sohm Ekbom 1981 Svenska
2 Interchanges of Insects between Agricultural and Surrounding Landscapes Barbara Ekbom 2000 Okänt
3 Bevakningsschema för skadegörare i ärter Annika Djurle 2000 Svenska
4 Bacillus thuringiensis (Bt) och genmodifierade grödor Barbara Ekbom 1999 Svenska
5 Betflugan Barbara Ekbom 2012 Svenska
6-8 Biologisk bekämpning av skadedjur (flera utgåvor) Barbara Ekbom 2004 Svenska
9 Blåvingad rapsvivel och fyrtandad rapsvivel Barbara Ekbom 1996 Svenska
10 Bönsmyg Barbara Ekbom 2012 Svenska
11 Interchanges of Insects between Agricultural and Surrounding Landscapes Barbara; Irwin Ekbom 2000 Engelska
12-13 Jordloppor i våroljeväxter (flera utgåvor) Barbara Ekbom 2011 Svenska
14 Kornfluga Barbara Ekbom 2004 Svenska
15 Kornjordloppan Barbara Ekbom 2005 Svenska
16-17 Naturliga fiender i jordbrukslandskapet (flera utgåvor) Barbara Ekbom 1996 Svenska
18-19 Naturliga fiender till trädgårdsväxternas skadedjur (flera utgåvor) Barbara Ekbom 1997 Svenska
20 Provtagning i växtskyddsarbete - sampling Barbara Ekbom 2000 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.