Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Daniel Gustafson 15 träffar

Titel Författare År Språk
1 Agricultural extension - worldwide institutional evolution and forces for change 1991 Engelska
2-3 Choosing the best of both worlds - the double life of the great crested newt (flera utgåvor) Daniel Gustafson 2011 Engelska
4 Förslag till Natura 2000-områden i Örebro län: Långsiktigt bevarande av den större vattensalamandern, Triturus cristatus Daniel Gustafson 1999 Svenska
5 Hällebräcka Saxifraga osloënsis i Örebro län - inventering 2007 Daniel Gustafson 2007 Svenska
6 Hällebräcka Saxifraga osloënsis i Örebro län Inventering 2007 Daniel Gustafson 2007 Svenska
7 Hällebräcka Saxifraga osloënsisi Örebro län - Inventering 2006 Daniel Gustafson 2006 Svenska
8-9 Inventering och övervakning av större vattensalamander (Triturus cristatus) (flera utgåvor) Daniel Gustafson 2002 Svenska
10-11 Lothario's corpse (flera utgåvor) Daniel Gustafson 2020 Engelska
12 Större vattensalamander i tio Natura 2000-områden i Örebro län: test och utvärdering av övervakningsmetodik 2002. Daniel Gustafson 2004 Svenska
13 Trumgräshoppa i Örebro län 2004 - besök på tidigare kända och tänkbara nya lokaler Gunnar Hallin cop. 2007 Svenska
14 Trumgräshoppa i Örebro län 2004: besök på tidigare kända och tänkbara nya lokaler Gunnar Hallin 2008 Svenska
15 Större vattensalamander i Örebro län: inventering 2003 - sammanställning av kända lokaler 1989-2003 Eva Hellberg 2004 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.