Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Edvard Evers 52 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Fosterländskt tal (flera utgåvor) Edvard Evers 1912 Svenska
3 De heligas segertåg genom tiderna Edvard Evers 1923 Svenska
4 Människosjälens eviga mål - Ett vittnesbörd inför döden Edvard Evers 1954 Svenska
5 Gustaf Banér - Hist. skådespel Edvard Evers 1882 Svenska
6 Kristian den andre - Hist.-dramat. dikt i 5 akter Edvard Evers 1881 Svenska
7-8 Fosterjord - dikt : prisbelönt af Svenska akademien (flera utgåvor) Edvard Evers 1911 Svenska
9 Tillägg till 1819 års psalmbok - Förslag : med statsbidrag utg. år 1906 Edvard Evers 1906 Svenska
10 Några synpunkter för psalmbokstilläggets bedömande Edvard Evers 1907 Svenska
11 Betraktelser öfver Kristi lif Thomas a Kempis 1893 Svenska
12 Davids psalmer för kyrkan, skolan och hemmet - Jemte bearb Edvard Evers 1894 Svenska
13 Den stora veckan - Några minnesord för nattvardsungdom Edvard Evers 1887 Svenska
14 Det eviga lifvet - Afskedspredikan Edvard Evers 1893 Svenska
15 För evighetsvandrare - Tankar och betrakt:r öfver heliga ämnen för hvar dag i året Edvard Evers 1889 Svenska
16 Jesu ord i historisk ordningsföljd till ungdomens tjenst utgifna Edvard Evers 1887 Svenska
17 Lifsfrågor i kristlig belysning Edvard Evers 1886 Svenska
18 Stjernor i djupet - tankar i dikt Edvard Evers 1888 Svenska
19 Ur de heliga Häfder 1889 Svenska
20 Den kristliga familjen H. W. J. Thiersch 1890 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.