Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Edvard Evers 51 träffar

Titel Författare År Språk
1 Berättelse och redovisning af svenska bibel-sällskapets komité, för år 1888 1889 Svenska
2 Davids psalmer för kyrkan, skolan och hemmet - Jemte bearb Edvard Evers 1894 Svenska
3 Dop-psalm Edvard Evers 1914 Svenska
4 Det eviga lifvet - Afskedspredikan Edvard Evers 1893 Svenska
5 Det eviga lifvet - vårt omistliga hopp - anförande den 8 okt. 1919 vid apologetiska kursen i Norrköpings hörsal Edvard Evers 1919 Svenska
6-7 Fosterjord - dikt : prisbelönt af Svenska akademien (flera utgåvor) Edvard Evers 1911 Svenska
8-9 Fosterländskt tal (flera utgåvor) Edvard Evers 1912 Svenska
10-11 Från kunskapens träd - lifvets högsta frågor belysta af siare och tänkare från olika tider och folk (flera utgåvor) Edvard Evers 1897 Svenska
12 För evighetsvandrare - Tankar och betrakt:r öfver heliga ämnen för hvar dag i året Edvard Evers 1889 Svenska
13 Föredrag i psalmboksfrågan Edvard Evers 1903. Svenska
14 Griftetal vid premieraktören Axel Elmlunds jordfästning i Östermalms kyrka den 29 nov. 1901 Edvard Evers 1901 Svenska
15 Gustaf Banér - Hist. skådespel Edvard Evers 1882 Svenska
16 De heligas segertåg genom tiderna Edvard Evers 1923 Svenska
17 Högtidssång vid firandet af Skånes, Hallands, Blekinges och Bohusläns 250-åriga förening med Sverige genom freden i Roskilde den 26 februari 1658 Edvard Evers 1908 Svenska
18 Högtidssång vid invigningen af Engelbrektskyrkan i Stockholm den 25 januari 1914. Tonsättare: Otto Olsson Edvard Evers 1914 Svenska
19 I helgedom och hem - Psalmer och sånger Edvard Evers 1917 Svenska
20 Inför evigheten - Predikningar Edvard Evers 1920 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.