Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Erik Karlsson 629 träffar

Titel Författare År Språk
1 Laxparasiten Gyrodactylus salaris i västkustens laxåar - fyndhistorik samt effekter på laxungarnas överlevnad och numerär 2012 Svenska
2 Kvarnsvedens gymnastik o. idrottsförening 1907-2007 - 100 år 2007 Svenska
3 Åland - Strängar, som brustit : Några dikter Erik Karlsson-Ramsdahl 1923 Svenska
4 Conceptual design of prestressed concrete bridges produced with the incremental launching method - analysis of prestressing arrangements Erik Karlsson 2005 Engelska
5 Om orsakerna till storskiftet Erik Karlsson 1947 Svenska
6 Resultat av 1980 års fältförsök avseende täckdikning, övrig grundförbättring och bevattning Gösta Berglund 1981 Svenska
7 Ostdockan - en bengalisk saga Abanindranath Tagore 1949 Svenska
8 Marknära ozon i Örebro län - oktober 2002 - september 2003 Gunilla Pihl Karlsson 2004 Svenska
9 De sörjande asparna - en berättelse från 1830-talets Oviken Janne Karlsson 2009 Svenska
10 Krondroppsnätets övervakning av luftföroreningar i Norrland – mätningar och modellering Gunilla Pihl Karlsson 2011 Svenska
11 Ozonmätnätet i södra Sverige. Marknära ozon i bakgrundsmiljö i södra Sverige – med beaktande av variationen i landskapet. Resultat 2014 Gunilla Pihl Karlsson 2015 Svenska
12 Tillståndet i skogsmiljön i Kalmar län - Resultat från Krondroppsnätet t.o.m. september 2013 Gunilla Pihl Karlsson 2014 Svenska
13 Tillståndet i skogsmiljön i Kronobergs län - Resultat från Krondroppsnätet t.o.m. september 2013 Gunilla Pihl Karlsson 2014 Svenska
14 Utvärdering av Krondroppsnätet ur ett regionalt perspektiv - Förstudie Gunilla Pihl Karlsson 2017 Svenska
15 Erik Höglund - konstnär Gunnel Holmér 2000 Svenska
16 Totaldeposition av kväve till skog Per Erik Karlsson 2011 Svenska
17 Krondroppsnätet 1985-2015 - tre decennier med övervakning av luftföroreningar och dess effekter i skogsmark 2015 Svenska
18 Exergy as a means for process integration in an integrated steel plant International Conference on Energy Efficiency and CO2 Reduction in the Steel Industry : 27/06/2011 - 01/07/2011 Erik Elfgren 2011 Engelska
19 Possibility to combine exergy with other process integration methods for a steelmaking case Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction : 28/08/2010 - 01/09/2010 Conference on Process Integration Erik Elfgren 2010 Engelska
20 Bevara eller gallra? - allmänna råd för de kommunala och landstingskommunala fritids- och kulturområdena Eva Karlsson 1990 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.