Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Hugo Fröding 38 träffar

Titel Författare År Språk
1 En artilleriöfverste af gamla stammen Hugo Fröding 1905 Svenska
2 Berättelser ur Göteborgs historia Hugo Fröding 1908-1924 Svenska
3 Berättelser ur Göteborgs historia 1, Göteborgs äldsta historia Hugo Fröding 1908 Svenska
4 Berättelser ur Göteborgs historia 2, Under envåldstiden Hugo Fröding 1915 Svenska
5 Berättelser ur Göteborgs historia 3, Under frihetstiden Hugo Fröding 1919 Svenska
6 Berättelser ur Göteborgs historia 4, Under gustavianska tiden Hugo Fröding 1922 Svenska
7 Berättelser ur Göteborgs historia 5, Under nyare tiden Hugo Fröding 1924 Svenska
8 Berättelser ur Göteborgs historia under frihetstiden Hugo Fröding 1919 Svenska
9-10 Biografiska studier från skilda tider (flera utgåvor) Hugo Fröding 1905 Svenska
11 Dagsländor och slagdängor Hugo Fröding 1915 Svenska
12 Dramatiska försök Hugo Fröding 1914 Svenska
13 Fischerströms resa Hugo Fröding 1910 Svenska
14-15 Det forna Göteborg - biografiska och kulturhistoriska studier (flera utgåvor) Hugo Fröding 1903 Svenska
16 Göteborgs donatorer från äldre tid intill våra dagar - biografiska skildringar Hugo Fröding 1911-1925 Svenska
17-18 Göteborgs donatorer från äldre tid intill våra dagar D. 1 - biografiska skildringar (flera utgåvor) Hugo Fröding 1911 Svenska
19 Göteborgs donatorer från äldre tid intill våra dagar D. 2 - biografiska skildringar Hugo Fröding 1912 Svenska
20 Göteborgs donatorer från äldre tid intill våra dagar D. 3 - biografiska skildringar Hugo Fröding 1916 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.