Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Ivar Strahl 76 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Den svenska kriminalpolitiken - en presentation av brottsbalken och en översikt över den svenska straffrättens utveckling från 1800-talet till våra dagar (flera utgåvor) Ivar Strahl 1968 Svenska
3 Skrifter tillägnade Ivar Strahl 13.3.1969 1969 Svenska
4-5 Straffrätt för propedeutiska kursen (flera utgåvor) Ivar Strahl 1976 Svenska
6 Straffrätt jämte straffprocessrätt för propedeutisk kurs i juridik och juridisk introduktionskurs Ivar Strahl 1978 Svenska
7 The penal code of Sweden 1974? Engelska
8 Om påföljder för brott 1948 Svenska
9-11 Strafflagen jämte förklaringar till den nya lagstiftningen om förmögenhetsbrott (flera utgåvor) 1961 Svenska
12 Fyra expropriationsrättsliga uppsatser Ivar Strahl 1926 Svenska
13 Om rekvisiten - skada och vinning vid förmögenhetsbrotten Ivar Strahl 1948 Svenska
14-15 Strafflagen jämte förklaringar till den nya lagstiftningen om brott mot staten och allmänheten (flera utgåvor) 1957 Svenska
16 The penal code of Sweden effective January 1, 1965 1965 Engelska
17 Villkorlig dom och villkorlig frigivning samt det därtill anknutna skyddsarbetet - författningar med kommentar Ivar Strahl 1944 Svenska
18 Om påföljder för brott Ivar Strahl 1955 Svenska
19-20 Makt och rätt - rättsidéns gång genom historien : från Babylonien till FN : en överblick (flera utgåvor) Ivar Strahl 1973 Svenska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.