Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Köksväxtodling 291 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Handbok i svenska trädgårdsskötseln 2, Köksväxtodling (flera utgåvor) 1877 Svenska
3-4 Handledning i trädgårdsskötsel 1, Köksväxtodling (flera utgåvor) J. F. Holm 1878 Svenska
5-7 Köksväxtodling - handbok för trädgårdsodlare och trädgårdsundervisningen : med 169 illustrationer (flera utgåvor) Ossian Lundén 1919-1920 Svenska
8-9 Köksväxtodling - Kortfattad vägledning vid odling av de viktigaste köksväxterna för det egna hushållets behov. Efter uppdrag av Statens Livsmedelskommission utarb. av Nils Sonesson i samverkan med Carl G.Dahl, R.Lamm och L. Ekbrant samt O.E.Öberg (flera utgåvor) Nils Sonesson 1942 Svenska
10 Köksväxtodling Jacob Alvar Bjärsdal 1949 Svenska
11-14 Köksväxtodling - Handledning vid köksväxters odling på fritt land och under glas (flera utgåvor) Gustaf Lind 1932 Svenska
15 Köksväxtodling - Anvisningar utarbetade för J.U.F. i Västerbottens län. Illustr. Nils August Tärnvik 1935 Svenska
16 Köksväxtodling - anvisningar utarb. för J. U. F. i Västerbottens län Nils Tärnvik 1938 Svenska
17-18 Köksväxtodling - Anvisningar utarb. för J. U. F. i Västerbottens län (flera utgåvor) 1941 Svenska
19 Fältmässig köksväxtodling - godkänd av Kungl. Lantbruksstyrelsen Folke Axelsson 1968 Svenska
20 Fältmässig köksväxtodling, Studieplan - godkänd av Kungl. Lantbruksstyrelsen Folke Axelsson 1969 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.