Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Nils Sundius 72 träffar

Titel Författare År Språk
1 On the constitution of hydrated Portland cement Gunnar Assarsson 1929 Engelska
2 Jesu lefverne, af Joh. Jac. Hess. På svenska utgifvet af Nils Joh. Sundius ... Christianstad. Tryckt hos hof-secreteraren F.F. Cedergréen. =1-2. 1814-15.= Johann Jakob Hess 1814-1815 Svenska
3 Jesu lefverne, af Joh. Jac. Hess. På svenska utgifvet af Nils Joh. Sundius ... Christianstad. Tryckt hos hof-secreteraren F.F. Cedergréen. =1-2. 1814-15.= Del 1, Förra delen. 1814. viii, 48, 549 s., s. 560-654 =(s. 653 opag. rättelser) Johann Jakob Hess 1814 Okänt
4 Jesu lefverne, af Joh. Jac. Hess. På svenska utgifvet af Nils Joh. Sundius ... Christianstad. Tryckt hos hof-secreteraren F.F. Cedergréen. =1-2. 1814-15.= Del 2, Sednare delen. 1815. 648 s. =(s. 647/648 blank) Johann Jakob Hess 1815 Okänt
5 Beskrivning till kartbladet Lidköping S. Johansson 1943 Svenska
6 Kongl. Krigs-collegii, till underdånigst följe af Kongl. Maj:ts nådiga befallning i skrifwelse den 28 november 1815 upprättade taxa, hwarefter priwilegierade krutförsäljare äga att under loppet af år 1828, wid wite af tjugu riksdaler banco och förlust af widare försäljningsrättighet om denna taxa öfwerträdes, taga betalning för det krut de till priwate försälja 1827 Svenska
7 Kongl. Maj:ts och rikets Krigs-collegii instruction för utrednings-förrådernes förvaltning; til efterrättelse för Götheborgs och Christianstads förråder. Gifven Stockholm den 31 october 1812 1812 Svenska
8 Kongl. Maj:ts och rikets Krigs-collegii instruction till kännedom och wården af arméens handgewär; gifwen Stockholm den 8 april 1816 1836 Svenska
9 Beskrivning till kartbladen Visby och Lummelunda Gösta Lundqvist 1940 Svenska
10 Sung Sherds Nils Palmgren 1963 Engelska
11 Beskrivning till kartbladet Skrikerum Ragnar Sandegren 1926 Svenska
12 Beskrivning till kartbladet Valdemarsvik Ragnar Sandegren 1928 Svenska
13 Beskrivning till kartbladet Åtvidaberg Ragnar Sandegren 1924 Svenska
14 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. =1-6. 1792-96= Johann Matthias Schröckh 1792-1796 Svenska
15 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. 1-6. 1792-96 Del 1, Första bandet. 1792 Johann Matthias Schröckh 1792 Okänt
16 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. 1-6. 1792-96 Del 2, Första bandets andra afdelning. 1792 Johann Matthias Schröckh 1792 Okänt
17 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. 1-6. 1792-96 Del 3, Andra bandets första afdelning. 1793 Johann Matthias Schröckh 1793 Okänt
18 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. 1-6. 1792-96 Del 4, Andra bandets andra afdelning. 1794 Johann Matthias Schröckh 1794 Okänt
19 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. 1-6. 1792-96 Del 5, Tredje bandets första afdelning. 1795 Johann Matthias Schröckh 1795 Okänt
20 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. 1-6. 1792-96 Del 6, Tredje bandets andra afdelning. 1796. Mer än en upplaga finns Johann Matthias Schröckh 1796 Okänt

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.