Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Per Wisselgren 14 träffar

Titel Författare År Språk
1 Bibliotekarier i teori och praktik - utbildningsperspektiv på en unik profession 2018 Svenska
2 Mot lärdomens topp - Svenska humanisters och samhällsvetares ursprung, utbildning och yrkesbana under 1900-talets första hälft Tobias Dalberg 2018 Svenska
3 Social Science in Context: Historical, Sociological, and Global Perspectives Rickard. Danell 2013 Okänt
4 Par i vetenskap och politik - intellektuella äktenskap i moderniteten 2011 Svenska
5 Social science in context - historical, sociological, and global perspectives 2013 Engelska
6 Social Science in context : historical, sociological and global perspectives 2014 Engelska
7 Hur gick det sen? - de studerande som påbörjade kulturvetarlinjen i Umeå 1981-88 - en enkätundersökning Per Wisselgren 1992 Svenska
8 Lorénska stiftelsen och den sociala frågan - ett kapitel i den moderna svenska samhällsvetenskapens historia : inventering och problemformulering Per Wisselgren 1995 Svenska
9 Regulating the science-policy boundary - the Myrdals and the Swedish tradition of governmental commissions Per Wisselgren 2006 Engelska
10-11 Samhällets kartläggare - Lorénska stiftelsen, den sociala frågan och samhällsvetenskapens formering 1830-1920 (flera utgåvor) Per Wisselgren 2000 Svenska
12-13 The social scientific gaze - the social question and the rise of academic social science in Sweden (flera utgåvor) Per Wisselgren 2015 Engelska
14 Women as public intellectuals - Kerstin Hesselgren and Alva Myrdal Per Wisselgren 2006 Engelska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.