Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Tommy Pettersson 19 träffar

Titel Författare År Språk
1 Ryggen i skolan - ett undervisningsmaterial från Ryggruppen i Växjö redigering: Tommy Pettersson, Thomas Ericsson cop. 1989 Svenska
2 Spatial distribution and home range variation in roe deer (Capreolus capreolus L.) - females around fawning time Tommy Pettersson 1992 Engelska
3 Vendelsjön - häckfågelinventering, kärlväxtinventering samt restaureringsförslag Martin Amcoff 1994 Svenska
4-5 Rikkärrsinventering i Örebro län 2005 - 2007 (flera utgåvor) Tommy Pettersson 2009 Svenska
6-7 Inventering av rikkärr i Västmanlands län 2002 – 2007. (flera utgåvor) Tommy Pettersson 2010 Svenska
8 En järntradition lever vidare - en fotodokumentation om Rånäs bilfjädrar Tommy A. Pettersson 2005 Svenska
9 Mossor i Färnebofjärdens nationalpark - en inventeringsrapport Tommy Pettersson 2005 Svenska
10 Mossor i Färnebofjärdens nationalpark.En inventeringsrapport Tommy Pettersson 2005 Svenska
11 Aktivitetsbaserad kostnadskalkylering på Vopak Logistics Nordic AB - en studie i skapandet av en ABC-modell Tommy Pettersson 2007 Svenska
12-13 Rånäs - hundra år senare (flera utgåvor) Ann-Charlotte Embro cop. 2008 Svenska
14 Med invasionen i sikte - en beskrivning och analys av flygvapnets luftoperativa doktrin 1958-1966 Tommy Pettersson 2008 Svenska
15 Stabilitet på cykel med och utan ABS - en pilotstudie Astrid Linder 2018 Svenska
16 Hundra år av byggande - Linköpings byggmästareförening 1919-2019 Gunnar Elfström 2019 Svenska
17 Två decennier med läsarsånger - jubileumsskrift Tommy Pettersson 2019-08-20 Svenska
18 Seat Evaluation Tools (SETs) - Development of prototype concepts of the SETs of an average female and male for low severity rear impact crash testing Magnus Karemyr 2022 Engelska
19 Ett sekel fem fotografer 2020 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.