Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Wilhelm Tham 190 träffar

Titel Författare År Språk
1 Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens början. Historisk-statistisk afhandling hvilkens andra afdelning med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala tillstånd till offentlig granskning framställes af Carl Vilh. Aug. Tham ... och Pehr Johan Wennerblad af WestGötha landskap på gustavianska lärosalen d. 8 maj 1844 p. v. t. f. m., 5 Wilhelm Tham 1844 Svenska
2 Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens början. Historisk-statistisk afhandling hvilkens andra afdelning med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala tillstånd till offentlig granskning framställes af Carl Vilh. Aug. Tham ... och Peter Henr. Fredr. Graeve med. phil. cand. af Uplands och Roslags landskap på gustavianska lärosalen d. 4 maj 1844 p. v. t. e. m., 4 Wilhelm Tham 1844 Svenska
3 Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens början. Historisk-statistisk afhandling hvilkens första afdelning med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala tillstånd till offentlig granskning framställes af Carl Vilh. Aug. Tham ... och Alfred Billberg med. phil. cand. af Stockholms landskap på gustavianska lärosalen d.24 april 1844 p. v. t. e. m., 6 Wilhelm Tham 1844 Svenska
4 Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens början. Historisk-statistisk afhandling hvilkens andra afdelning med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala tillstånd till offentlig granskning framställes af Carl Vilh. Aug. Tham ... och Conrad Julius Anstrin pipersk stipendiat, af Stockholms landskap på gustavianska lärosalen d.15 maj 1844 p. v. t. f. m., 6 Wilhelm Tham 1844 Svenska
5 Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens början. Historisk-statistisk afhandling hvilkens första afdelning med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala tillstånd till offentlig granskning framställes af Carl Vilh. Aug. Tham ... och Lars Edvard Walmstedt af Södermanlands och Nerikes landskap på gustavianska lärosalen den 17 april 1844 p. v. t. f. m., 1 Wilhelm Tham 1844 Svenska
6 Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens tid. Historisk-statistisk afhandling hvilkens första afdelning med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala tillstånd till offentlig granskning framställes af Carl Vilh. Aug. Tharm ... och Gustaf Fredrik Hallström v. d. m. af Stockholms landskap på gustavianska lärosalen d. 20 april 1844 p. v. t. f. m., 3 Wilhelm Tham 1844 Svenska
7 Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens tid. Historisk-statistisk afhandling hvilkens första afdelning med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala tllstånd till offentlig granskning framställes af Carl Vilh. Aug. Tham ... och Lars Anton Bistedt med. phil. cand. af Norrlands landskap på gustavianska lärosalen d. 20 april 1844 p. v. t. e. m., 4 Wilhelm Tham 1844 Svenska
8 Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens tid. Historisk-statistisk afhandling hvilkens första afdelning med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala tillstånd till offentlig granskning framställes af Carl Vilh. Aug. Tham ... och Andreas Gabriel Ödmann af Gestricio-Helsinge landskap på gustavianska lärosalen d. 24 april 1844 p. v. t. f. m., 5 Wilhelm Tham 1844 Svenska
9 Quæ a tutoribus Caroli XI regis Suecani cum exteris populis sint acta. Dissertatio academica, cujus partem quartam venia ampl. facult. philos. Upsal p. p. mag. C. Vilh. A. Tham ... et Petrus August. Wikander Suderm. Neric. in audit. gustav. die 24 Martii MDCCCXLVIII. h. p. m. s Wilhelm Tham 1848 Latin
10 Quæ a tutoribus Caroli XI regis Suecani cum exteris populis sint acta. Dissertatio academica, cujus partem primam venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. mag. C. Vilh. A. Tham ... et Carolus Oscar Schenson Uplandus. stip. reg. in audit. gustav. die 22 Martii MDCCCXLVIII h. a. m. s Wilhelm Tham 1848 Latin
11 Quæ a tutoribus Caroli XI regis Suecani cum exteris populis sint acta. Dissertatio academica, cujus partem tertiam venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. mag. C. Vilh. A. Tham ... et Nic. And. Gabriel Lindberg Suderm. Neric. stip. reg. in audit. gustav. die 22 Martii MDCCCXLVIII. h. a. m. s Wilhelm Tham 1848 Latin
12 Quæ a tutoribus Caroli XI regis Suecani cum exteris populis sint acta. Dissertatio acadmica, cujus partem secundam venia. ampl. facult. philos. Upsal. p. p. mag. C. Vilh. A. Tham ... et Conrad. August. Adlers Suderm. Neric. in audit. gustav. die 22 Martii MDCCCXLVIII h. p. m. s Wilhelm Tham 1848 Latin
13 Commentationes Demosthenicae, quas ... p. p. Mag. Carolus Vilh. Aug. Tham Nob. et Andreas Lagerberg Ostrog. stip. reg. in Audit. Gustav. die XXVIII Octobris MDCCCXXXVII. H. A. M. S. Sect. II. P. IV., d. 8 Wilhelm Tham 1837 Latin
14 Commentationes Demosthenicae, quas ... p. p. Mag. Carolus Vilh. Aug. Tham Nob. et Benedictus Hjalmar Wahlström Vermelandus in Audit. Gustav. die XXXI Maji MDCCCXXXVII. H. P. M. S. Sect. I. P. III., d. 3 Wilhelm Tham 1837 Latin
15 Commentationes Demosthenicae, quas ... p. p. Mag. Carolus Vilh. Aug. Tham Nob. et Carolus Fredericus Molin Gothoburgensis in Audit. Gustav. die VIII Novembris MDCCCXXXVII. H. A. M. S. Sect. II. P. I., d. 5 Wilhelm Tham 1837 Latin
16 Commentationes Demosthenicae, quas ... p. p. mag. Carolus Vilh. Aug. Tham nob. et Carolus Olavus Brink stip. Stjernecreutz. Vermelandus. In audit. Gustav. die XXI Octobris MDCCCXXXVII. h. a. m. s. Sect. II. P. II., D. 6 Wilhelm Tham 1837 Latin
17 Commentationes Demosthenicae, quas ... p. p. Mag. Carolus Vilh. Aug. Tham Nob. et Constans Magnus Ericus Pontin Ostrog. in Audit. Gustav. die I Novembris MDCCCXXXVII. H. A. M. S. Sect. II. P. V., d. 9 Wilhelm Tham 1837 Latin
18 Commentationes Demosthenicae, quas ... p. p. Mag. Carolus Vilh. Aug. Tham Nob. et Fredericus Augustus Dahlgren Vermelandus in Audit. Gustav. die III Junii MDCCCXXXVII. H. A. M. S. Sect. I. P. IV., d. 4 Wilhelm Tham 1837 Latin
19 Commentationes Demosthenicae, quas ... p. p. Mag. Carolus Vilh. Aug. Tham Nob. et Hermannus Olavus Schröderheim Nob. Vermelandus. In Audit. Gustav. die XXI Octobris MDCCCXXXVII. H. P. M. S. Sect. II. P. III., d. 7 Wilhelm Tham 1837 Latin
20 Commentationes Demosthenicae, quas ... p. p. Mag. Carolus Vilh. Aug. Tham Nob. et Sveno Oscar Wahlström Vermelandus in Audit. Gustav. die XXXI Maji MDCCCXXXVII. H. A. M. S. Sect. I. P. II., d. 2 Wilhelm Tham 1837 Latin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.