Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: sundius 209 träffar

Titel Författare År Språk
1 Handbok i trädgårdsskötsel för seminarier och folkskolor, landtmannaskolor, landtmän och trädgårdsodlare - med 46 träsnitt och 3 pl. /caf Agathon Sundius Agathon Sundius 1901 Svenska
2 Guds förunderliga kärlek til människan, i anledning af Jerem. 31:3. Betraktad, och uti en lik-predikan, öfwer wälborna fru majorskan Maria Euphrosina Cronström, då hon blef begrafwen i Allerums kyrka, den 18 decemb. år 1736, förestäld - af Johannes Sundius ... Stockholm, tryckt hos Anders Jacobsson Nordström, 1780. Andra uplagan Johan Sundius 1780 Svenska
3 En splitter ny visa om Zions sista strid med menniskoförnuftet G. Sundius 1868 Svenska
4 The trognas wälbestäldta lycka af psalm. 73:24. Christeligen betrachtad, och uti en lijk-predikan, tå fordom hög-ädle och wälborne herren, herr major Christian Diedrich von Conowen ... som uti Herranom afsomnade d. 6 april, åhr 1731 - blef uti en hög-adelig och förnäm församlings närwaro med tilbörlig heder och christeliga ceremonier begrafwen i Allerums kyrckia den 22 nästföljande junii, förestäld af Johannes Sundius ... Lund, tryckt hos Ludwig Ddcreaux ! , kgl. : carol. acad. boktr Johan Sundius 1731 Svenska
5 Dissertatio academica de medico agente & exspectante, quam venia exper. facult. med. Aboëns. publicæ censuræ modeste subjiciunt præses Jacobus Sundius, med. doctor, clin. adjunct. ord. et respondens Gustavus Adolph. Heldan, Aboënsis. In auditorio med. die XIII Dec. MDCCCXV. h. a. m. consv Jacob Sundius 1815 Latin
6 Guds förunderliga kärlek til menniskan, i anledning af Jerem. 31:3. korteligen betraktad, och uti en lik-predikan, öfwer fordom högädla och wälborna fru majorskan, Maria Euphrosina Cronström ... då hennes andelösa lekamen blef uti en - hög-adelig och förnäm församlings närwaro begrafwen i Allerums kyrka, den 18 december, år 1736, sedan samma war genom timeliga döden afliden den nästföregående 14 november, förestäld af Johannes Sundius ... Tryckt hos Carl Gustav Berling, : directeur öfwer kongl. priviligerade tryckeriet i Lund Johan Sundius 1736 Svenska
7 Dissertatio academica de artificio, quo in nutriendo fetu humano utitur natura quam venia ampl. facult. med. publicæ censuræ modeste offerunt præses Jacob Sundius, med. doctor, medicus provinc. Nyland. et respondens Joh. Petr. Granberg, stipendiarius Haartmanianus, Nylandus. In auditorio medico die IV April MDCCCXII. h. a. m. s Jacob Sundius 1812 Latin
8 Beiträge zur Geologie des südlichen Teils des Kirunagebiets - akademische Abhandlung Nils Sundius 1915 Tyska
9 Dissertatio historica de monarchia Siciliensi, quam ... publico eruditorum examini modeste offerunt praeses Georg Roth ... et respondens Jacobus Sundius, scanus. Die XXI apr. a. MDCCXC Georg Roth 1790 Latin
10 Kvarts, fältspat och glimmer samt förekomster därav i Sverigeav Nils Sundius Nils Sundius 1952 Svenska
11 Stormägtigste allernådigste konung! =(Rubr.)=/(J. Sundius.) (Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri, 1826.) Johan Sundius 1826 Svenska
12 Specimen medico-practicum de epispasticorum usu in pneumonia, quod ... præside Joh. H. Engelhart ... pro gradu doctoris eruditorum examini subjicit auctor Jacob Sundius, Scanus. In audit. Carol. maj. die XXVIII maji MDCCXCIV. H. A. et P. Merid. S Johan Henric Engelhart 1794 Latin
13-14 Lärokurs i trädgårdsodling och trädgårdsanläggningskonst - för eleverna vid svenska trädgårdsföreningen (flera utgåvor) Agathon Sundius 1883 Svenska
15 Stora Sjöfallet Sven Sundius 1960 Svenska
16-17 Handbok i trädgårdsskötsel - lämpad efter undervisningen vid seminarier och folkskolor äfvensom till tjänst för landtmannaskolor, landtmän och mindre trädgårdsodlare (flera utgåvor) Agathon Sundius 1894 Svenska
18 Force field calculations on some chloro-alkanes Tom Sundius 1977 Engelska
19 The creation of a Strategic Market Plan as a tool for Mantex expansion on the bioenergy market Kristina Ahringberg Sundius 2010 Engelska
20 Grön och fager wishets lager. Hwarmed af den ädle och widtberömde herren, promotoren herr Johan Hermansson ... the ährewyrdige och höglärde herrar, herr mag. Ericus E. Ljung, herr mag. Carolus Wollrath, och the höglärde herrar herr mag. Florentius Scharff, herr mag. Laurentius Hydren. Sudermanni, zirades sic och hedrades i Upsala Academia den 4 junii 1728 Eric A. Sundius 1728 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.