Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Edvard Evers 52 träffar

Titel Författare År Språk
21 Tal hållet vid presidentskan Zuleima Forssells jordfästning Edvard Evers 1911 Svenska
22 Vakt och vård - dikter och tal Edvard Evers 1914 Svenska
23 Kristi vaka öfver sin hjord - predikan på 2:a sönd. efter påsk jämte tal till nattvardsungdom Edvard Evers 1898 Svenska
24 Psalmer till begagnande vid allmän gudstjänst samt i skola och hem Edvard Evers 1899 Svenska
25 Det eviga lifvet - vårt omistliga hopp - anförande den 8 okt. 1919 vid apologetiska kursen i Norrköpings hörsal Edvard Evers 1919 Svenska
26 I helgedom och hem - Psalmer och sånger Edvard Evers 1917 Svenska
27 Inför evigheten - Predikningar Edvard Evers 1920 Svenska
28 Från kunskapens träd - lifvets högsta frågor belysta af siare och tänkare från olika tider och folk Edvard Evers 1897 Svenska
29 Fyra böcker om Kristi lif och lidande Thomas a Kempis 1896 Svenska
30 Det nya psalmboksförslaget - ett genmäle jämte några psalmer Edvard Evers 1903 Svenska
31 Förslag till reviderad psalmbok - Utarb. med hänsyn till de af psalmbokskommittén åren 1889 och 1896 utg. psalmboksförslagen samt teologiska fakulteternas och domkapitlens, äfvensom enskilda granskares utlåtanden, under medverkan af biskop U. L. Ullman : Fullbordadt år 1902 1902 Svenska
32 Tillägg till Svenska psalmboken - ett förslag år 1903 1903 Svenska
33 Kristian den andre - Historisk-dramatisk dikt i fem akter Edvard Evers 1881 Svenska
34 Dop-psalm Edvard Evers 1914 Svenska
35 Föredrag i psalmboksfrågan Edvard Evers 1903. Svenska
36 Griftetal vid premieraktören Axel Elmlunds jordfästning i Östermalms kyrka den 29 nov. 1901 Edvard Evers 1901 Svenska
37 Högtidssång vid firandet af Skånes, Hallands, Blekinges och Bohusläns 250-åriga förening med Sverige genom freden i Roskilde den 26 februari 1658 Edvard Evers 1908 Svenska
38 Högtidssång vid invigningen af Engelbrektskyrkan i Stockholm den 25 januari 1914. Tonsättare: Otto Olsson Edvard Evers 1914 Svenska
39 Kantat vid Svenska kyrkan i Paris invigning Edvard Evers 1913 Svenska
40 När ett folk går under - Predikan på 25 sönd. efter Trefaldighet. 1850- Edvard Evers 1920 Svenska

Förra sidan 1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.