Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Fries 2561 träffar

Titel Författare År Språk
381 Carl Linnæus, adlad von Linné Robert Elias Fries 1907 Svenska
382 Carl von Linné - Zum Andenken an die 200:ste Wiederkehr seines Geburtstages Robert Elias Fries 1907 Tyska
383-384 Daniel Solander - 19/2 1733, 13/5 1782 : Biografi (flera utgåvor) Robert Elias Fries 1940 Svenska
385 Die Vegetation de Bangweolo-Gebietes Robert Elias Fries 1913 Svenska
386 Eric von Rosen - Vid 50-årsdagen Robert Elias Fries 1929 Svenska
387 Die Gattung Marquesia und ihre systematische Stellung Robert Elias Fries 1914 Tyska
388 Minnesvård rest över kyrkoherden S. J. Enander Robert Elias Fries 1931 Svenska
389 New or noteworthy Annonaceae from tropical America Robert Elias Fries 1948 Engelska
390 Några drag ur Spironema fragrans-blommans biologi Robert Elias Fries 1908 Svenska
391 Om periodiciteten hos växterna och några nyare drivningsmetoder Robert Elias Fries 1917 Svenska
392 P.J. Bergius, ett tvåhundraårsminne - Tal vid Bergianska stiftelsens fest den 25 maj 1930 till firandet av 200-årsminnet av P.J.Bergius' födelse. Med 2 tavlor Robert Elias Fries 1931 Svenska
393 Revision der Arten einiger Anonaceen-Gattungen Robert Elias Fries 1930-1939 Tyska
394 Revision der Arten einiger Anonaceen-Gattungen 5 Robert Elias Fries 1939 Tyska
395 Rutger Sernander - Några minnesord vid Svenska Linné-sällskapets sammankomst den 29 november 1944 Robert Elias Fries 1945 Svenska
396 Studien über die amerikanische Columniferenflora - Mit 7 Tafeln. Mitgeteilt am 13 November 1907 Robert Elias Fries 1908 Svenska
397 Den svenska myxomycetfloran Robert Elias Fries 1912 Svenska
398 Vägledning för besökande i Bergianska trädgårdens botaniska avdelning Robert Elias Fries 1924 Svenska
399 Vägledning för besökande i växhusen i Sthlm. Bergianska trädgårdens botaniska avdelning - Utarb Robert Elias Fries 1934 Svenska
400 Über die Entstehung und Gründung der Kgl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften - Rede, gehalten in der Festsitzung zur Feier des zweihundert-jährigen Jubiläums der Akademie am 11. Oktober 1939 Robert Elias Fries 1940 Tyska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.