Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Collinder 283 träffar

Titel Författare År Språk
1 Sprachverwandtschaft und Wahrscheinlichkeit - ausgewählte Schriften neu veröffentlicht zum 70. Geburtstag des Verfassers 22. Juli 1964 zusammen mit einer Bibliographie der Werke von Björn Collinder 1921-1964 Björn Collinder 1964 Tyska
2 Ordhandboken - Björn Collinder Björn Collinder 1979 Svenska
3 Lisa Collinder - utställning 9 - 26 maj 1964 Lisa Collinder 1964 Svenska
4 Om det evangeliskt-lutherska skriftermålet Leopold Collinder 1865 Svenska
5 Ord vid enkefru Edla Christina Kökeritz' jordfästning den 12 april 1876 i Bollnäs kyrka Leopold Collinder 1876 Svenska
6 De elocutione L. Annæi Senecæ commentatio, quam ... p. p. mag. Adolphus Fridericus Rosengren, stip. Wredean. et Leopoldus Collinder Uplandi. in audit. Gustav. min. die XVI Nov. MDCCCL h. a. m. s. P. VI Adolf Fredrik Rosengren 1850 Latin
7 Handlingar rörande Sveriges historia under åren 1713-1720 hvilka med den vidtberömda philos. facultetens tillåtelse under inseende af mag. Carl Gust. Malmström ... för den philosophiska graden till offentlig granskning framställas af Leopold Collinder af Upplands landskap på gustavianska lärosalen den 24 maji 1854 p. v. t. f. m IV Carl Gustaf Malmström 1854 Svenska
8 Handlingar rörande Sveriges historia under åren 1713-1720 1854 Franska
9 Linguistica et philologica - Gedenkschrift für Björn Collinder (1894-1983) 1984 Flerspråkigt verk
10 Svensk språklära Björn Collinder 1974 Svenska
11-12 Nödig tröst och underwisning, för äckta hafwande qwinnor och barnaföderskor, huru the sig christeligen förehålla skole förr, vti och effter barns-börden; vtdragen af ens och annans andelig mans skriffter, och framgifwen til åhret efter wårs herres och frälsares Jesu Christi börd 1698 (flera utgåvor) Johan Collinder 1698 Svenska
13 Anathēma, thet är: Löfstads kyrkios i norra Roslagen nya altare-tafla och predikstol, &c. som then wälborne herren, herr Carl de Geer, herre til Löfstad och Wäsby &c. til Guds ähro, kyrkiones prydnad, samt församlingens nytto, tijt skänkt hafwer; med twänne enfaldiga och särskilta tal Gudi helgade och inwigde, på söndagen sexagesima åhr 1710. af ... Johann Collinder Johan Collinder 1712 Svenska
14 Scandinavica et Fenno-Ugrica - studier tillägnade Björn Collinder den 22 juli 1954 1954 Flerspråkigt verk
15 Anathēma, thet är Löfstads Kyrkios i Norra Roslagen nya altare-tafla och predikstol - med twänne enfaldiga och särskilta tal Gudi helgade och inwigde på söndagen Sexagesima åhr 1710 Johan Collinder 1710 Svenska
16 Ordbok till Sveriges lapska ortnamn Björn Collinder 1964 Svenska
17 Hanc dissertationem physicam de fulguribus, ex auctoritate amplissimi senatus philosophici in regia academia Upsaliensi, sub præsidio ... Joannis Bilberg ... publico candidorum examini subjicit Johannes P. Collinder Gestrikius. In audit. Gustav. majore ad diem 9. Octob. anni M. DC. LXXXVI Johan Bilberg 1686 Latin
18 Björn Collinder - 1894-1983 Israel Ruong 1983 Svenska
19 De paroeciis Vallby et Arnö dissertatio. P. I. quam venia ampl. facult. philos. Upsal. præside Mag. Ol. Kolmodin ... p. p. auctor Johannes Gustavus Collinder Uplandus. In Audit. Gust. die XII Decemb. MDCCCXXV. h. a. m. s Olof Kolmodin 1825 Latin
20 Introduktion i språkvetenskapen Björn Collinder 1941 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.