Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Johan Sundius 44 träffar

Titel Författare År Språk
1 Kungörelse 1831 Svenska
2 Dissertatio logica de circulo vitioso, quam ex consensu amplissimi Collegii Philos. in illustri Acad. Upsal. sub præsidio ... Erici Alstrin, ... publico examini modeste submittit ... Johannes Sundius, Jemtius. in audit. Gust. maj. d. XIV. Junii anni MDCCXXVI Eric Alstrin 1726 Latin
3 Dissertatio theologica de angelis in genere & specie quam sub auspiciis supremi numinis ex decreto d:ni doct. Andreæ Rydelii Scan. & Bleking. episcopi reverendissimi atque ... in anniversaria synodo d. 6. & 7. mens. Jul. an. MDCCXXXVI. Publico examini modeste subjiciet præses Cornelius Faxe ... respondentibus plur. reverendis viris d:no Johannne Sundio past. i Allerum & Flenninge. D:no Magno Sundio past. in Ifwetofta. D.no Magno sundio past. in Herrestad & Borrige Cornelius Faxe 1736 Latin
4 Jesu lefverne, af Joh. Jac. Hess. På svenska utgifvet af Nils Joh. Sundius ... Christianstad. Tryckt hos hof-secreteraren F.F. Cedergréen. =1-2. 1814-15.= Johann Jakob Hess 1814-1815 Svenska
5 Jesu lefverne, af Joh. Jac. Hess. På svenska utgifvet af Nils Joh. Sundius ... Christianstad. Tryckt hos hof-secreteraren F.F. Cedergréen. =1-2. 1814-15.= Del 1, Förra delen. 1814. viii, 48, 549 s., s. 560-654 =(s. 653 opag. rättelser) Johann Jakob Hess 1814 Okänt
6 Jesu lefverne, af Joh. Jac. Hess. På svenska utgifvet af Nils Joh. Sundius ... Christianstad. Tryckt hos hof-secreteraren F.F. Cedergréen. =1-2. 1814-15.= Del 2, Sednare delen. 1815. 648 s. =(s. 647/648 blank) Johann Jakob Hess 1815 Okänt
7 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. =1-6. 1792-96= Johann Matthias Schröckh 1792-1796 Svenska
8 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. 1-6. 1792-96 Del 1, Första bandet. 1792 Johann Matthias Schröckh 1792 Okänt
9 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. 1-6. 1792-96 Del 2, Första bandets andra afdelning. 1792 Johann Matthias Schröckh 1792 Okänt
10 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. 1-6. 1792-96 Del 3, Andra bandets första afdelning. 1793 Johann Matthias Schröckh 1793 Okänt
11 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. 1-6. 1792-96 Del 4, Andra bandets andra afdelning. 1794 Johann Matthias Schröckh 1794 Okänt
12 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. 1-6. 1792-96 Del 5, Tredje bandets första afdelning. 1795 Johann Matthias Schröckh 1795 Okänt
13 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. 1-6. 1792-96 Del 6, Tredje bandets andra afdelning. 1796. Mer än en upplaga finns Johann Matthias Schröckh 1796 Okänt
14 Speciminis historico-literarii in specimine lexici eruditorum Scanensium volumen secundum cujus partem tricesimam octavam ... praeside Gustavo Sommelio ... ad publicum examen die V decembr. a. MDCCXCII defert Johan Wilhelm Sundius, scanus P. 2:38 Gustaf Johan Sommelius 1792 Latin
15 Dissertatio philosophica de fretis inprimis autem de freto herculeo vero, quam divinâ affulgente gratiâ ex consensu & auctoritate amplissimi ordinis philosophici in incluta Gothorum Carolina præside Dn. M. Andrea Stobaeo ... ad placidum eruditorum & bonorum examen pro laurea philosophica defert Iohannes Sundius Schol: Coron: Rect: In auditorio novo ad diem 17 Sept: anni MDCXCII hora consveta se: 8 antemer Andreas Stobæus 1692 Latin
16 Guds förunderliga kärlek til menniskan, i anledning af Jerem. 31:3. korteligen betraktad, och uti en lik-predikan, öfwer fordom högädla och wälborna fru majorskan, Maria Euphrosina Cronström ... då hennes andelösa lekamen blef uti en - hög-adelig och förnäm församlings närwaro begrafwen i Allerums kyrka, den 18 december, år 1736, sedan samma war genom timeliga döden afliden den nästföregående 14 november, förestäld af Johannes Sundius ... Tryckt hos Carl Gustav Berling, : directeur öfwer kongl. priviligerade tryckeriet i Lund Johan Sundius 1736 Svenska
17 Guds förunderliga kärlek til människan, i anledning af Jerem. 31:3. Betraktad, och uti en lik-predikan, öfwer wälborna fru majorskan Maria Euphrosina Cronström, då hon blef begrafwen i Allerums kyrka, den 18 decemb. år 1736, förestäld - af Johannes Sundius ... Stockholm, tryckt hos Anders Jacobsson Nordström, 1780. Andra uplagan Johan Sundius 1780 Svenska
18 Oraio parentalis in funere... Andreae Kalsenii... proximo ab exsequiis die sc.20 febr. A.1751... in auditorio majori Arosiae habita Johan Sundius s.a Latin
19 Stormägtigste allernådigste konung! =(Rubr.)=/(J. Sundius.) (Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri, 1826.) Johan Sundius 1826 Svenska
20 The trognas wälbestäldta lycka af psalm. 73:24. Christeligen betrachtad, och uti en lijk-predikan, tå fordom hög-ädle och wälborne herren, herr major Christian Diedrich von Conowen ... som uti Herranom afsomnade d. 6 april, åhr 1731 - blef uti en hög-adelig och förnäm församlings närwaro med tilbörlig heder och christeliga ceremonier begrafwen i Allerums kyrckia den 22 nästföljande junii, förestäld af Johannes Sundius ... Lund, tryckt hos Ludwig Ddcreaux ! , kgl. : carol. acad. boktr Johan Sundius 1731 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.