Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Mats Lundgren 77 träffar

Titel Författare År Språk
1 Utbildning & Lärande Hans Abrahamsson 2016 Svenska
2 Dialogue as a strategy for collective learning - some reflections on a Dialogue Course for Local authority staff. Paper to the conference Högskola och Samhälle i Samverkan (HSS) Högskolan i Halmstad, Maj 2001 Markus Arvidson 2001 Engelska
3 Utbildning & Lärande Jörgen Dimenäs 2012 Svenska
4 Ändamålsanpassad sortering av sågade och hyvlade trävaror - kvalitetssortering : Eurograding Torbjörn Elowson 1980 Svenska
5 Systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete (SKUtA) - baserat på dynamisk implementeringsteori : ett verktyg för att fördjupa det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) i skolan Eva-Lena Embretsen 2018 Svenska
6 Utredning av formerna för SIDAs bidragsgivning till svenska enskilda organisationers projekt i u-länder Olle Engström 1978 Svenska
7 GPS densification of Dar es Salaam control network Mikael Grimheden 1993 Engelska
8 H SystSäk 2011 del 1 – Gemensam 2010-06-08 Svenska
9 Activation of immunoglobulin isotype switching Mats Lundgren 1995 Engelska
10 ”ANDT på Schemat” - Utvärdering av hur ett undervisningsmaterial om alkohol, narkotika, droger och tobak för elever i årskurs 7-9 fungerar i praktiken Mats Lundgren 2016 Svenska
11 Arbete åt alla - En utvärderande studie av ett projekt för långtidssjukskrivna Mats Lundgren 2007 Svenska
12 Are schools able to bring sense into pupils' lives? - an experiment to use Antonovsky's concept sense of coherence from a school perspective. Paper presented at the ENIRDEM conference in Kilkenny, Ireland 26th-29th September, 2002 Mats Lundgren 2003 Engelska
13 Are schools able to bring sense into pupils' lives? - an experiment to use Antonovsky's concept sense of coherence from a school perspective. - Paper presented at the ENIRDEM conference in Kilkenny, Ireland 26th-29th September, 2002 Mats Lundgren 2003 Engelska
14 Att bygga ett regionalt musikkluster - En följeforskningsbaserad fallstudie av projektet:BoomTown - En innovativ miljö för näringslivsutveckling inom musikbranschen Mats Lundgren 2010 Svenska
15 Att lära för arbetslivet - ALFA-projektet - en utvärderande fallstudie Mats Lundgren 2003 Svenska
16 Att lära för arbetslivet - ALFA-projektet - en utvärderande fallstudie Mats Lundgren 2003 Engelska
17 DEN KOMMUNALA FÖRVALTNINGENSOM RATIONALISTISKT IDEAL- en fallstudie om styrning och handlingsutrymme inom skola,barnomsorg och miljö- och hälsoskydd Mats Lundgren 1999 Svenska
18 Fornby yrkesfolkhögskola - Erfarenheter från ett försök att utveckla en yrkesutbildning för invandrare Mats Lundgren 2008 Svenska
19 Forskningscirkeln - en arbetsform för att utveckla skolan mot en lärande organisation? : Paper presenterat vid konferensen HSS 2003 - Nordisk FoU-konferens om högskolor och samhälle i samverkan, 14-16 maj i Ronneby Mats Lundgren 2003 Svenska
20 Forskningscirkeln som metod för att initiera och utveckla lokalt skolutvecklingsarbete i gymnasial yrkesutbildning Sverige 7-9 juni 2017. NORDYRK – Yrkesutbildning för framtiden. Falun Mats Lundgren 2017 Svenska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.