Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Nils Åkerman 26 träffar

Titel Författare År Språk
1 Akademisk afhandling om tjenstehjon, hvilken med den vidtlagfarna juridiska fakultetens bifall af Anders Erik Afzelius ... biträdd af Nils Åkerman Gottländning, till allmän granskning framställes uti den Gustavianska lärosalen den 15 junii 1813. p. v. t. Femte tidehvarfvets andra stycke Anders Eric Afzelius 1813 Svenska
2 Medicinsk-chirurgisk handbok för fältläkare af F.L. Augustin. Med någon förkortning öfversatt af N. Åkerman ... Stockholm 1813, tryckt i Marquardska tryckeriet Friedrich Ludwig Augustin 1813 Svenska
3 Bepröfvade medel att förekomma hårets bortfallande, befordra hårvexten, och åstadkomma att äfven kala ställen på hufvudet åter betäckas af hår. Öfversättning. Stockholm, 1827. Tryckta i Marquardska boktryckeriet 1827 Svenska
4 Bepröfvade råd och botemedel emot elak andedrägt. Öfversättning från tyskan. Stockholm, tryckt i Marquardska boktryckeriet, 1827 1827 Svenska
5 Anvisning att rätt använda de läkemedel, som finnas upptagne i Pharmacopoea Castrensis borussica, af A.F. Hecker. I sammandrag öfversatt af N. Åkerman ... Stockholm 1813, tryckt i Marquardska tryckeriet August Friedrich Hecker 1813 Svenska
6 Om merkurial-sjukdomen, af Andrew Mathias ... Öfversättning i sammandrag från engelskan. Af N. Åkerman ... Stockholm, 1813. Tryckt hos A. Gadelius. Regeringsgatan och Trumpetarebacken, huset n:o 2 Andrew. Mathias 1813 Svenska
7 Joh. Wal. Meidingers Praktiska fransyska grammatika, från den 21:sta tyska upplagan öfversatt och till en stor del omarbetad af N. Åkerman ... Carlskrona 1810. Tryckt i kongl. amiralitets-boktryckeriet, hos major C.F. Svinhufvud - (Rättelsebl.: Stockholm, tryckt i Marquardska tryckeriet, 1811.) Johann Valentin Meidinger 1810 1811 Franska
8 Medicinsk handbok af C.J.A. Schwilgué ... Öfversatt af N. Åkerman ... Stockholm, tryckt hos A. Gadelius, 1815 Charles Joseph Antoine Schwilgué 1815 Svenska
9 Supplementorum ad lexica Hebraica continuationem VI. ...Præside doct. Johanne Ad. Tingstadio, ... Pro gradu philosophico, exhibet Nicolaus Åkerman, ... Sudermannus. In audit. Gust. maj. d. I Junii MDCCCIII Johan Adam Tingstadius 1803 Latin
10 De plantis Sveciæ venenatis potioribus nec non antidotis, continuationem ... publicæ proponunt disquisitioni Nicolaus Åkerman ... et Laurentius Widholm, Sudermanno-Nericii. In audit. Gustav. die IX Martii MDCCCXI Nils Åkerman 1811 Latin
11 De plantis Sveciæ venenatis potioribus nec non antidotis, dissertationem cons. rxp(!). facult. med. Ups. publicæ proponunt disquisitioni Nicolaus Åkerman ... et Carolus Gustavus Lithell, sudermanno-nericii. In audit. Gustav. die IX martii MDCCCXI Nils Åkerman 1811 Latin
12 Franska språkets böjnings-former, såväl de egentliga, som de oegentliga eller perifrastiska, d.ä. sådana som bildas med tillhjelp af flera ord; af N. Åkerman. =(Rubr.)= (Stockholm, Marquardska boktryckeriet.) =1-3. 1828.= Nils Åkerman 1828 Svenska
13 Franska språkets böjnings-former, såväl de egentliga, som de oegentliga eller perifrastiska, d.ä. sådana som bildas med tillhjelp af flera ord; af N. Åkerman. =(Rubr.)= (Stockholm, Marquardska boktryckeriet.) =1-3. 1828.= Del 1, Första tabellen. (1828.) 02 s Nils Åkerman 1828 Okänt
14 Franska språkets böjnings-former, såväl de egentliga, som de oegentliga eller perifrastiska, d.ä. sådana som bildas med tillhjelp af flera ord; af N. Åkerman. =(Rubr.)= (Stockholm, Marquardska boktryckeriet.) =1-3. 1828.= Del 2, Andra tabellen. (1828.) 02 s Nils Åkerman 1828 Okänt
15 Franska språkets böjnings-former, såväl de egentliga, som de oegentliga eller perifrastiska, d.ä. sådana som bildas med tillhjelp af flera ord; af N. Åkerman. =(Rubr.)= (Stockholm, Marquardska boktryckeriet.) =1-3. 1828.= Del 3, Tredje tabellen. (1828.) 02 s Nils Åkerman 1828 Okänt
16 Fransysk ortoepi eller Utförlig afhandling om detta språks rigtiga uttal. Enligt de af nyaste franska språklärare meddelade grunder. Bearbetad af N. Åkerman. ... Stockholm, tryckt i Marquardska tryckeriet, 1824 Nils Åkerman 1824 Franska
17 Fransysk stilöfnings- och läsebok, innehållande mer än 2500 ur klassiska författare valda och efter grammatikens reglor ordnade exempel med upplysande anmärkningar, samt en kort krestomati; af N. Åkerman. Ett nödvändigt bihang till samme - författares år 1824 utgifna fransyska grammatika. Stockholm, Elmén och Granbergs, samt Marquardska tryckerierne, 1826, 27 Nils Åkerman 1826 1827 Franska
18 Fransyska läse-öfningar med mellanradig, ordagrann öfversättning Nils Åkerman 1830 Svenska
19 Fransyska läse-öfningar utan öfversättning Nils Åkerman 1830 Svenska
20 Josefinska, ortopediska institutet, i förening med en allmän helsovårds-inrättning Nils Åkerman 1839 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.