Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Per Sahlström 17 träffar

Titel Författare År Språk
1-3 Minnen från Carl XIV:s, Oscar I:s och Carl XV:s dagar (flera utgåvor) Carl Fredrik Akrell 1884-1885 Svenska
4-5 Minnen från Carl XIV:s, Oscar I:s och Carl XV:s dagar D. 2, Minnen : jemte supplement ur vår nyare politiska historia: utdrag ur Troils Riddarhusanföranden och en riksdagsbondes anteckningar (flera utgåvor) Carl Fredrik Akrell 1885 Svenska
6 Försök till en karakteristik öfver bondeståndets ledamöter vid 1856 års riksdag 1859 Svenska
7 Södermania D. 4, Vårdinge socken på 1820-talet Holmberget i Torshälla - sörmländska bygdeskildringar Iwar Nilsson 1932 Svenska
8 Beskrifning öfwer Wårdinge socken i Stockholms län och Södermanland; med strödda economiska anteckningar, twänne tabeller och en charta. Till förmån för en blifwande underwisnings-anstalt för allmogens barn i denna socken. Af P. Sahlström - Strengnäs, tryckt hos Carl Erik Ekmarck, 1825 Per Sahlström 1825 Svenska
9 Försök till en karakteristik öfver bondeståndets ledamöter vid 1854 års riksdag Per Sahlström 1855 Svenska
10 Försök till en karakteristik öfwer bondeståndets ledamöter vid 1854 års riksdag Per Sahlström 1855 Svenska
11 Om folkundervisningen - framställning till den upplysta allmänheten, samt Sveriges bonde-stånd Per Sahlström 1833 Svenska
12 Sändebref till hedervärda bondeståndet vid 1859 års riksdag Per Sahlström 1859 Svenska
13 Till den wördade allmänheten! 1845 Svenska
14-15 Grundförstärkningen av gamla hus - undersökning av nedpressade betongpålars verkningssätt i åsmaterial (flera utgåvor) 1978 Svenska
16 Förankrade sponter Per Olof Sahlström 1979 Svenska
17 Södra länken - Sveriges största vägtunnelprojekt = Sweden's largest road tunnel project 2005 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.