Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: hardemo 126 träffar

Titel Författare År Språk
1 Hardemo - en sockenkrönika Bertil Waldén 1955 Svenska
2 Hardemo häradsallmänning Allan Thuvander 1989 Svenska
3 Ur Hardemo sockens historia - en beskrivning av lantmätare E. Bergsten från år 1848 Erik Bergsten 1927 Svenska
4 Hardemo kyrka Bertil Waldén 1960 Svenska
5 Hardemo socken Tage Tapper 1962 Svenska
6-7 Soldattorp i Kumla, Hardemo och Ekeby socknar - jämte uppgifter om socknarnas knektar och husarer omkring år 1901 (flera utgåvor) cop. 1991 Svenska
8 Hardemo kyrka, Närke Andreas Danielson 1987 Svenska
9 Hardemo kyrka - en kort presentation av kyrkan och dess omgivning 19-- Svenska
10 Lundmarkska skolan i Hardemo - minnesskrift utg. av Kumla kommun till invigningen av Lundmarkska skolan den 21 juni 1971 Tage Tapper 1971 Svenska
11 Beskrifning öfver Hardemo och Hackvads socknar i Örebro län Erik Bergsten 1850 Svenska
12 Hardemo kyrkokör 1878-1978 - en historik Tage Tapper 1978 Svenska
13 Hardemo kyrkokör 1878-1978 - en historik 1978 Svenska
14 Hardemo hembygdsförening 1949-1974 - en tillbakablick på ett kvartssekels hembygdsarbete 1974 Svenska
15 Beskrifning öfwer Hardemo socken uti Nerike. En af Örebro läns kongl. hushållningssällskap med högsta priset år 1814 belönt skrift. Af Gustaf Bernhardt. Med en charta. Strengnäs, tryckt hos Carl Erik Ekmarck, 1818 Gustaf Bernhardt 1818 Svenska
16 Hardemo i litteraturen - bidrag till en bibliografi Torbjörn Ahlin 1977 Svenska
17 Hardemo kyrka David Sandelius 1926 Svenska
18 On the practice of queuing and new forms of interaction Isa Hardemo 2006 Engelska
19 Innovation for future mobile services - work practice and economic value within Swedish municipalities 2003 Engelska
20 Arbetarorganisationer i Hardemo - en sammanställning Tage Tapper 1980 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.