Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: mykorrhiza 63 träffar

Titel Författare År Språk
1 Mykorrhiza - Internationales Mykorrhiza-symposium (25.-30. April 1960 in Weimar) Internationales Mykorrhizasymposium (1960 : Weimar) 1963 Tyska
2-3 Mykorrhiza - dold kraft i växtproduktionen? (flera utgåvor) Monica Kling 1998 Svenska
4 Arbuskulär mykorrhiza - metoder för detektion och kvantifiering samt metoder av antropogen inverkan Monica Kling 1993 Svenska
5 Inventering av mykorrhiza i potatisförsök 2011 Engelska
6 Experimentelle Untersuchungen der Mykorrhiza von Pinus taiwanensis (Hay.) und Taiwania cryptomerioides (Hay.) aus den Hochlagen von Taiwan Hung-tao Hu 1985 Tyska
7 Studier av storsvampfloran i bestånd av tall och contortatall - Studies of macromycetes in stands of Scots pine and lodgepole pine Margareta Blomgren 1994 Svenska
8 Cantharellus cibarius - mycorrhiza formation and ecology Eric Danell 1994 Engelska
9 Funghi, piante e suolo - quarant'anni di ricerche del Centro di studio sulla micologia del terreno nel centenario della nascita del suo fondatore Beniamino Peyronel = Fungi, plants and the soil : a review of forty years' research at the Soil Mycology Centre on the occasion of the centenary of the birth of its founder Beniamino Peyronel cop. 1991 Italienska
10-11 Mycorrhiza and tree nutrition in poor forest soils - Mykorrhiza och näringsupptagning hos skogsträd i mager skogsjord (flera utgåvor) Erik Björkman 1971 Engelska
12 Mykorrhiza kan främja växthälsa Siri Caspersen 1999 Svenska
13 Mykorrhiza kan gynna växtens tillväxt och hälsa Siri Caspersen 2001 Svenska
14 Jordbearbetningens inverkan på arbuskulär mykorrhiza - examensarbete Jerker Melin 2001 Svenska
15 Arbuskuläre Mykorrhiza in der Pflanzenproduktion - Praxisbeispiele und Perspektiven = Arbuscular mycorrhiza in plant production : examples and perspectives for practical application 1999 Tyska
16 Träden och markens mikroorganismer - föredrag vid högtidssammankomsten fredagen den 24 mars 1972 Erik Björkman 1972 Svenska
17 Mycorrhiza 1988 Engelska
18 Mycorrhizal symbiosis Sally E. Smith cop. 1997 Engelska
19 Ecology of mycorrhizal Pinus sylvestris seedlings - aspects of colonization and growth Elna Stenström 1990 Engelska
20 Mykorrhizans utbildning och frekvens hos skogsträd på askgödslade och ogödslade delar av dikad myr - Die Ausbildung und Frequenz der Mykorrhiza in mit Asche gedüngten und ungedüngten Teilen von entwässertem Moor Erik Björkman 1941 Svenska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.