Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Livsmedelsverket 1034 träffar

Titel Författare År Språk
21 Lead extracted from ceramics under household conditions 2007 Engelska
22 Rapportering av livsmedelstillsyn 2004 - tillsynsmyndigheternas rapportering om livsmedelstillsyn Doris Rosling 2005 Svenska
23 Bekämpningsmedelsrester i vegetabilier 2004 - svensk sammanfattning av Livsmedelsverkets rapport nr 17/2005 "The Swedish monitoring of pesticide residues in food of plant origin: 2004" Arne Andersson 2005 Svenska
24 Algtoxiner i avsaltat dricksvatten 2007 Svenska
25 Riksprojekt 2006 - mögel och mykotoxiner Pernilla Johnsson 2007 Svenska
26 Interkalibrering av laboratorier - mikrobiologi - livsmedel, oktober 2007 Christina Normark 2007 Svenska
27 Rapportering av livsmedelskontrollen 2006 - kontrollmyndigheternas rapportering av livsmedelskontrollen Doris Rosling 2007 Svenska
28-29 Interkalibrering av laboratorier - mikrobiologi - dricksvatten, 2007:2, september (flera utgåvor) Tommy Šlapokas 2008 Svenska
30 Kartläggning av mikroorganismer på slaktkroppar - mikroprofil nötkreatur Mats Lindblad 2008 Svenska
31 Nationellt tillsynsprojekt 2006 om livsmedelsmärkning 2007 Svenska
32 Rapportering av drickskontrollen 2006 - kontrollmyndigheternas rapportering av dricksvattenkontrollen Doris Rosling 2007 Svenska
33 Rapportering av dricksvattenkontrollen 2006 - kontrollmyndigheternas rapportering om dricksvattenkontrollen Doris Rosling 2007 Svenska
34 Riskprofil - Yersinia enterocolitica Susanne Thisted Lambertz 2007 Svenska
35 Risk assessment of persistent chlorinated and brominated environmental pollutants in food 2007 Engelska
36 Är dagens mat näringsfattig - en kritisk granskning av näringsförändringar i vegetabilier 2008 Svenska
37 Proficiency testing - drinking water microbiology, 2008:1, march Tommy Šlapokas 2008 Engelska
38 Bekämpningsmedelsrester i vegetabilier 2002 Arne Andersson 2003 Svenska
39 Bekämpningsmedelsrester i vegetabilier 2003 Arne Andersson 2004 Svenska
40 The Swedish monitoring of pesticide residues in food of plant origin: 2002 - report concerning directives 90/642/EEC, 76/895/EEC, 86/362/EEC and commission recommendation 2002/1/EC Arne Andersson 2003 Engelska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.