Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Livsmedelsverket 1015 träffar

Titel Författare År Språk
21 Kartläggning av mikroorganismer på slaktkroppar - mikroprofil nötkreatur Mats Lindblad 2008 Svenska
22 Nationellt tillsynsprojekt 2006 om livsmedelsmärkning 2007 Svenska
23 Rapportering av drickskontrollen 2006 - kontrollmyndigheternas rapportering av dricksvattenkontrollen Doris Rosling 2007 Svenska
24 Rapportering av dricksvattenkontrollen 2006 - kontrollmyndigheternas rapportering om dricksvattenkontrollen Doris Rosling 2007 Svenska
25 Riskprofil - Yersinia enterocolitica Susanne Thisted Lambertz 2007 Svenska
26 Risk assessment of persistent chlorinated and brominated environmental pollutants in food 2007 Engelska
27 Är dagens mat näringsfattig - en kritisk granskning av näringsförändringar i vegetabilier 2008 Svenska
28 Riskprofil - dricksvatten och mikrobiologiska risker Torbjörn Lindberg 2005 Svenska
29 Interkalibrering av laboratorier - mikrobiologi - dricksvatten, 2008:1, mars Tommy Šlapokas 2008 Svenska
30 Proficiency testing - drinking water microbiology, 2008:1, march Tommy Šlapokas 2008 Engelska
31 A risk assessment of uranium in drinking water Kettil Svensson 2005 Engelska
32 Bekämpningsmedelsrester i vegetabilier 2002 Arne Andersson 2003 Svenska
33 Bekämpningsmedelsrester i vegetabilier 2003 Arne Andersson 2004 Svenska
34 The Swedish monitoring of pesticide residues in food of plant origin: 2002 - report concerning directives 90/642/EEC, 76/895/EEC, 86/362/EEC and commission recommendation 2002/1/EC Arne Andersson 2003 Engelska
35 The Swedish monitoring of pesticide residues in food of plant origin: 2004 - EC and national report : report concerning directives 90/642/EEC, 86/362/EEC and commission recommendation 2004/74/EC Arne Andersson 2005 Engelska
36 Intagsberäkningar av dioxin (PCDD/PCDF), dioxinlika PCBer och metylkvicksilver via livsmedel Emma Ankarberg 2005 Svenska
37 Granskning av salmonellaförekomst i köttberedningar införda till Sverige från annat EU-land Anna Arvidsson 2003 Svenska
38 Swedish nutrition recommendations objectified (SNO) - basis for general advice on food consumption for healthy adults Heléne Enghardt Barbieri 2005 Engelska
39 Indikatorer för bra matvanor - resultat från intervjuundersökningar 2005 och 2006 Wulf Becker 2007 Svenska
40 Provundersökning inför Riksmaten 1997-98 Wulf Becker 2002 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.