Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: forskningscirklar 54 träffar

Titel Författare År Språk
21 Teori och praktik - tankar från forskningscirklar 2007 Svenska
22 Universitetslärarrollen - tankar från forskningscirklar 2008 Svenska
23 Uppsatshandledning - tankar från forskningscirklar 2007 Svenska
24-25 Förutsättningar för forskningscirklar i skolan - en kritisk granskning (flera utgåvor) Lars Holmstrand 2003 Svenska
26 Forskningscirklar - en arena där lärares syn på vad deras arbete resulterar i kan utmanas. - Paper presented at NFPS:s conference in Copenhagen 7-9 March, 2003 Mats Lundgren 2003 Svenska
27 Bedömning för lärande - praktiknära forskningscirklar i Lund 2018? Svenska
28 Kunskapsmöten i skolvärlden - exempel från tre forskningscirklar Gunilla Härnsten 2001 Svenska
29 Ett led i en långsiktig process - forskningscirklar vid en grundskola Eva Siljehag 1998 Svenska
30 Lärarrollen-tankar från forskningscirklar - Universitetslärarrollen Martin Stigmar 2007 Svenska
31 Forskningscirkeln - en mötesplats för samproduktion : mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning 2014 Svenska
32 Kunskap i cirklar - forskningscirkeln som en arena för forskningsinformation Lars Holmstrand 1999 Svenska
33 Forskning och reflektion kring kompetens och lärande - med utgångspunkt från nio doktorsavhandlingar Gunilla E. Magnusson 2007 Svenska
34 I rätt riktning : forskningscirklar som metod för att motarbeta rasism - ett pilotprojekt i Botkyrka - projektet ECAR - European cities against racism 2013 Svenska
35 Arbetslösa tjänstemän - rapport från forskningscirklar med arbetslösa tjänstemän Bosse Angelöw 1984 Svenska
36 Arena för problemhantering? - studie av två forskningscirklar 1992-93 Rickard Bracken 1993 Svenska
37 Lokal facklig kunskapsuppbyggnad i samverkan med forskare - bidrag till en konferens om forskningscirklar 1990 1990 Svenska
38 Den långa vägen till föräldrainflytande - rapport från två forskningscirklar kring arbetarrörelsen och skolan Gunilla Härnsten 1995 Svenska
39 Ungdom i cirkelns mitt - forskningscirklar med och om ungdom i Bjuvs kommun Per Sederblad 2000 Svenska
40 Erfarenheter av uppsökande arbete med vuxna och unga vuxna - en rapport baserad på fem forskningscirklar om uppsökande arbete Björn Andersson 2010 Svenska

Förra sidan 1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.