Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: kyrko-postilla 50 träffar

Titel Författare År Språk
21-22 Doct. Martin Luthers kyrko-postilla D. 2, eller Förklaring öfwer de årliga sön- och högtidsdagars epistlar (flera utgåvor) Martin Luther 1870 Svenska
23 Lars Lewi Laestadii kyrko-postilla - Öfvers. från finskan af J.F.Hellman Lars Levi Læstadius 1897-1901 Finska
24 Kyrko-postilla. 1-3. Stockholm 1753 Del 3, Tredje delen af d. Martini Lutheri Kyrko-postilla, som innehåller förklaring öfwer några högtids- och apostla-dagars evangeliska och några epistoliska texter, samt bihang och tilökning med många anderika predikningar, : utsökta ur sal. d. Lutheri öfriga skrifter. Stockholm, tryckt uti historiographi regni tryckerie. 540 s. =(s. 497-540 opag.)=; 1 rättelsebl Martin Luther 1753 Svenska
25 Kyrko-postilla. 1-3. Stockholm 1753 Del 1, Första delen af doct. Martini Lutheri Kyrko-postilla, eller Förklaring öfwer de årliga sön- och högtids-dagars evangelier. Ifrån tyska tungomålet på swenska öfwersatt, af mag. And. Borg. : Denne förklaring öfwer evangelierne är fördelt i winter- och sommar del, som utgjöra af hela verket första bandet. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. : Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma. 1753 Martin Luther 1753 Svenska
26 Kyrko-postilla. 1-3. Stockholm 1753 Del 2, Andra delen af doct. Martini Lutheri Kyrko-postilla, eller Utläggningar öfwer de årliga sön- och högtids-dagars epistlar. Denne, samt den följande tredje delen, äro ifrån tyska tungomålet förswenskade, : och boken med pålitelige register försedd, af Olof Rönigk. Och utgjöra desze twå delar, af hela werket andra bandet. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. : Stockholm, tryckt hos Lorentz Ludwig Grefing, 1753 Martin Luther 1753 Svenska
27 =Kyrko-postilla. 3. uppl. 1. Stockholm 1828= Del 1, Första delen af doct. Martini Lutheri Kyrko-postilla, eller Förklaring öfwer de årliga sön- och högtids-dagars evangelier. Ifrån tyska tungomålet på swenska öfwersatt, af mag. And. Borg. Denna förklaring öfwer evangelierne är fördelt : i winter- och sommar-del, som utgöra af hela verket första bandet. Tredje uplagan. Stockholm, 1828. Tryckt hos Samuel Rumstedt, på eget förlag. Huset n:o 3 wid Kongsholms torget. : 02 , ii62, iii648, iv816 s. =(s. 765-816 opag.)=; 1 pl Martin Luther 1828 Svenska
28 =Kyrko-postilla. 1-3. Stockholm 1753= Martin Luther 1753 Svenska
29 D. Martini Lutheri kyrko-postilla öfwer de årlige evangelier. Sommar-delen Martin Luther 1853 Svenska
30-31 D. Martini Lutheri kyrko-postilla öfwer de årlige evangelier (flera utgåvor) Martin Luther 1844 Svenska
32 =Kyrko-postilla. 2. uppl. 1-3. Stockholm 1816-1819= Del 3, Tredje delen af doct. Martini Lutheri Kyrko-postilla, som innehåller förklaring öfwer några högtids- och apostla-dagars evangeliska och några epistoliska texter, samt bihang och tilökning med många anderika predikningar, : utsökta ur sal. doct. Lutheri öfriga skrifter. Andra uplagan. Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1819. 546 s. =(s. 507-46 opag.)= Martin Luther 1819 Okänt
33 =Kyrko-postilla. 3. uppl. 1. Stockholm 1828= Martin Luther 1828 Svenska
34 =Kyrko-postilla. 2. uppl. 1-3. Stockholm 1816-1819= Del 2, Andra delen af doct. Martini Lutheri Kyrko-postilla, eller Utläggningar öfwer de årliga sön- och högtids-dagars epistlar. Denne, samt den följande tredje delen, äro ifrån tyska tungomålet förswenskade, och boken med pålitelige register : försedd, af Olof Rönigk. Och utgöra desza twå delar, af hela werket andra bandet. Andra uplagan. Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1818. Huset n:o 3 wid Kongsholmstorget. 02, 922 s Martin Luther 1818 Okänt
35 =Kyrko-postilla. 2. uppl. 1-3. Stockholm 1816-1819= Del 1, Första delen af doct. Martini Lutheri Kyrko-postilla, eller Förklaring öfwer de årliga sön- och högtids-dagars evangelier. Ifrån tyska tungomålet på swenska öfwersatt, af mag. And. Borg. Denne förklaring öfwer evangelierne är fördelt : i winter- och sommar-del, som utgöra af hela verket första bandet. Andra uplagan. Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1816. Huset n:o 3 wid Kongsholmstorget. 02 , ii76, iii680, iv862 s. =(s. 802-62 opag.)=; 1 pl Martin Luther 1816 Okänt
36 Första delen af Doct. Martini Lutheri kyrko-postilla Bd. 1 Winter- och Sommar-del - eller förklaring öfwer de årliga sön- och högtidsdagars evangelier Martin Luther 1863 Svenska
37 =Kyrko-postilla. 2. uppl. 1-3. Stockholm 1816-1819= Martin Luther 1816-1819 Svenska
38 Kyrko-postilla eller förklaringar öfver de årliga sön- och högtidsdagars evangelier och epistlar Martin Luther 1911 Svenska
39 Doct. Martin Luthers kyrko-postilla eller utläggningar öfwer de årliga sön- och högtids-dagars epistlar Martin Luther 1895- Svenska
40 Doct. Martin Luthers kyrko-postilla eller utläggningar öfwer de årliga sön- och högtids-dagars epistlar D. 3, Som innehåller förklaring öfwer några högtids- och apostla-dagars evangeliska och några apostoliska texter : samt bihang och tillökning med många anderika predikningar Martin Luther 1896 Svenska

Förra sidan 1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.