Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Erik Ask-Upmark 33 träffar

Titel Författare År Språk
1-4 Akut medicin (flera utgåvor) Erik Ask-Upmark 1969 Svenska
5 Akutt medisin Erik Ask-Upmark 1965 Norska
6-7 Bedside medicine - selected topics (flera utgåvor) Erik Ask-Upmark 1969 Engelska
8 Besvär över lärarkollegiets vid Karolinska institutet förslag beträffande återbesättande av den efter professor Jacobæus lediga professuren i medicin Erik Ask-Upmark 1940 Svenska
9-10 The carotid sinus and the cerebral circulation - an anatomical, experimental and clinical investigation (flera utgåvor) Erik Ask-Upmark 1935 Engelska
11 Cerebrovascular lesions and oral contraceptives Erik Ask-Upmark 1976 Engelska
12 Erinran i anledning av sakkunnigutlåtandena i samband med tillsättandet av den efter professor Israel Holmgren ledigförklarade professuren i medicin vid Karolinska institutet Erik Ask-Upmark 1937 Svenska
13 Hjärtat och hjärtsjukdomarna Erik Ask-Upmark 1944 Svenska
14 Huvudvärk - dess orsaker och behandling Erik Ask-Upmark 1968 Svenska
15 Intryck från en studieresa till Nordamerika - Föredrag i Lunds läkarsällskap d. 27 februari 1934 Erik Ask-Upmark 1934 Svenska
16 Ivar Sandström and the parathyroid glands - a 90-years-anniversary Erik Ask-Upmark 1967 Engelska
17 Kan "barmhärtighetsdödandet" försvaras? och några andra medicinska föredrag Erik Ask-Upmark 1951 Svenska
18 Life, death and disease in Sweden Erik Ask-Upmark 1957 Engelska
19 Medical masqueraders - a survey of some deceptive syndromes in clinical medicine Erik Ask-Upmark 1969 Engelska
20 Medicine told by stamps Erik Ask-Upmark 1976 Engelska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.