Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Ingvar Backéus 11 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Aboveground production and growth dynamics of vascular bog plants in central Sweden (flera utgåvor) Ingvar Backéus 1985 Engelska
3 Effekter av myrdikning på flora och vegetation - en problemstrukturerad sammanställning av litteratur Ingvar Backéus 1981 Svenska
4 Mires in the Thaba-Putsoa range of the Maloti, Lesotho Ingvar Backéus 1988 Engelska
5 The Nigerian environment - report on a visit and background information Ingvar Backéus 1984 Engelska
6 Notapparat och artlistor till "Skyddsvärda myrar i Örebro län" Ingvar Backéus 1978 Svenska
7 Report on a study tour to the indigenous forests of the West Usambara mts, Tanzania with special reference to regeneration Ingvar Backéus 1982 Engelska
8 The rural landscapes of northeast Asia Ingvar Backéus 2016 Engelska
9 Skyddsvärda myrar i Örebro län Ingvar Backéus 1978 Svenska
10 Vegetation gradients on formerly overgrazed hillslopes in Kondoa, Tanzania Ingvar Backéus 1991 Engelska
11 Myrinventering för skyddsändamål - preliminär redogörelse för metodstudier Hugo Sjörs 1977 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.