Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jan Malmgren 17 träffar

Titel Författare År Språk
1 Differences between the sexes - theories on sexual dimorphism exemplified with studies on newts Jan C. Malmgren 1999 Engelska
2 Evolutionary ecology of newts Jan C. Malmgren 2001 Svenska
3 Leopardgecko Jan C. Malmgren 1997 Svenska
4 Förslag till Natura 2000-områden i Örebro län: Långsiktigt bevarande av den större vattensalamandern, Triturus cristatus Daniel Gustafson 1999 Svenska
5-6 Inventering och övervakning av större vattensalamander (Triturus cristatus) (flera utgåvor) Daniel Gustafson 2002 Svenska
7 Större vattensalamander i tio Natura 2000-områden i Örebro län: test och utvärdering av övervakningsmetodik 2002. Daniel Gustafson 2004 Svenska
8 Större vattensalamander i Örebro län: inventering 2003 - sammanställning av kända lokaler 1989-2003 Eva Hellberg 2004 Svenska
9-10 Större vattensalamander i Örebro län (flera utgåvor) Jan C. Malmgren 1996 Svenska
11-12 Större vattensalamander, Triturus cristatus Laurenti, i Örebro kommun (flera utgåvor) Jan C. Malmgren 1991 Svenska
13 Herpetologi - grod- och kräldjur en introduktion Jan Malmgren 1987 Svenska
14-15 Åtgärdsprogram för bevarande av större vattensalamander och dess livsmiljöer - Större vattensalamander - Triturus cristatus : hotkategori: livskraftig (LC) : gäller tiden 2006-2010 (flera utgåvor) Jan Malmgren 2007 Svenska
16 Övervakning av rödlistade växter och svampar i Örebro län Årsrapport 2003 Jan Malmgren 2005 Svenska
17 Övervakning av rödlistade växter och svampar i Örebro län - årsrapport 2003 2005 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.