Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Lars Holmstrand 44 träffar

Titel Författare År Språk
1 Arbetarrörelsen och demokratin - dokumentation från en konferens på Checkpoint Dalälven den 18-20 oktober 1995 1995 Svenska
2 Tidigt påbörjad undervisning i franska i Sverige och ett antal andra länder Erik Bergius 1987 Svenska
3 Deltagarorienterad pedagogisk forskning - bidrag till NFPFs symposium om deltagarorienterad forskning i Stockholm, mars 2001 2001 Svenska
4 Flax med Fenix? - en utvärdering av Fenix-projektets processinriktade pedagogik för långtidsabetslösa 2000 Svenska
5 Bilagor gällande effekterna på kunskaper, färdigheter och attityder av tidigt påbörjad undervisning i engelska Lars Holmstrand 1980 Svenska
6 The effects on general school achievement of early commencement of English instruction Lars Holmstrand 1979 Engelska
7 Effekterna på allmänna färdigheter och attityder i skolan av tidigt påbörjad undervisning i engelska - en delstudie inom EPÅL-projektet = The effects on general school achievement and attitudes of an early start in English teaching : a study within the EPÅL project (English in the elementary school) Lars Holmstrand 1978 Svenska
8 Effekterna på kunskaper, färdigheter och attityder av tidigt påbörjad undervisning i engelska - The effects on knowledge, skills and attitudes of an early start in English instruction : en delstudie inom EPÅL-projektet Lars Holmstrand 1980 Svenska
9 EG - ett hot mot den offentliga sektorn - rapport från en forskningscirkel om den offentliga sektorn och EG Lars Holmstrand 1990 Svenska
10 Engelska på lågstadiet Lars Holmstrand 1983 Svenska
11 English in the elementary school - theoretical and empirical aspects of the early teaching of English as a foreign language Lars Holmstrand 1982 Engelska
12 Forskningscirklar som en modell för kunskapsarbete och lärande i två verkstadsföretag - rapport till L-programmet Lars Holmstrand 1995 Svenska
13 Forskningsprogrammet ALFOFAK - ArbetslivsFOrskning som bygger på FAckliga Kunskapsbehov : bakgrund och framväxt Lars Holmstrand 1994 Svenska
14-16 Förutsättningar för forskningscirklar i skolan - en kritisk granskning (flera utgåvor) Lars Holmstrand 2003 Svenska
17 Kunskap i cirklar - forskningscirkeln som en arena för forskningsinformation Lars Holmstrand 1999 Svenska
18 De långsiktiga effekterna på allmänna färdigheter och attityder i skolan av tidigt påbörjad undervisning i engelska - en delstudie inom EPÅL-projektet = The long-term effects on general school achievement and attitudes of an early start in English teaching : a study within the EPÅL project Lars Holmstrand 1979 Svenska
19 De långsiktiga effekterna på allmänna färdigheter och attityder i skolan av tidigt påbörjad undervisning i engelska, Bilagor - en delstudie inom EPÅL-projektet Lars Holmstrand 1979 Svenska
20 Presentation av EPÅL-projektet - bakgrund, problem och uppläggning Lars Holmstrand 1975 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.