Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Nils Hallenberg 13 träffar

Titel Författare År Språk
1 Svamp och mögellukt - ett byggnadstekniskt problem sett ur en biologisk synvinkel Nils Hallenberg 1983 Svenska
2 Catalogue of the culture collection (fungi) of the mycological research group university of Göteborg Nils Hallenberg 1984 Svenska
3 The Lachnocladiaceae and Coniophoraceae of North Europe Nils Hallenberg cop. 1985 Engelska
4-6 Mögelpåväxt på trä - fuktkammarförsök med byggnadsvirke (flera utgåvor) Nils Hallenberg 1987 Svenska
7 Reglor, huru diét bör hållas om skjeppsbord, för at kunna bibehålla hälsan, så mycket möjeligit är. =(Rubr.)=/(Nils Hallenberg.) =S. impr.= Nils. Hallenberg 1790 Svenska
8 Reglor huru diét bör hållas om skeppsbord, til hälsans förwarande. Andra uplagan./(Nils Hallenberg.) Stockholm, tryckt hos Johan A. Carlbohm, 1790 Nils. Hallenberg 1790 Svenska
9 Mikrobiologiska analyser av prover från byggnad - metodik använd under 20 års verksamhet med mögel- och rötskadade hus vid Tillämpad trämykologi, Göteborgs universitet Nils Hallenberg 1993 Svenska
10 Wood-inhabiting Aphyllophorales (Basidiomycetes) and Heterobasidiomycetes in n. Iran Nils Hallenberg 1981 Engelska
11 Gallavanternas svampbok - en temabok från Ganterbyn Kersti Frigell 1987 Svenska
12 Betingelser för mögelpåväxt på trä - klimatkammarstudier Nils Hallenberg 1988 Svenska
13 Rötsvampar i byggnader Roland Jonsson 2013 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.