Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Rebecca Stenberg 17 träffar

Titel Författare År Språk
1 Tåla - Trygghetsskapande åtgärder för landsbygden Tobias Andersson Granberg 2010 Svenska
2 Att hantera framtidens skadeplatser - scenarier och utgångspunkter för kunskapsutveckling runt räddningsinsatser och skadeplatsarbete Erik Prytz 2017 Svenska
3-4 Alarmering, larm och larmkedjor - Ett komplext organisatoriskt fält (flera utgåvor) Rebecca Stenberg 2016 Svenska
5 Effektivitet, säkerhet och pengar - att hantera skilda effektivitetsperspektiv i räddningstjänsten Rebecca Stenberg 2012 Engelska
6 Effektivitet, säkerhet och pengar - Att hantera skilda effektivitetsperspektiv i räddningstjänsten Rebecca Stenberg 2012 Svenska
7-8 Efterforskning av försvunna personer - en internationell forskningsöversikt (flera utgåvor) Rebecca Stenberg 2019 Svenska
9 Framtidens skadeplats: Förväntningar, farhågor och utvecklingsbehov - Resultat av en fokusgrupp inom kommunal räddningstjänst Rebecca Stenberg 2018 Svenska
10 Framtidens skadeplats: Utvärdera och lära från samverkansövningar - Slutrapport från projektet Lärande utvärdering från samverkansövning och insats inom regional sjöräddningssamverkan Rebecca Stenberg 2019 Svenska
11-12 Förstainsatsaktörer - Vad är det egentligen? - pilotprojekt för forskning om förstainsatsaktörer (FIA) - forskningsperspektiv och praktiker (flera utgåvor) Rebecca Stenberg 2010 Svenska
13 Organisationslogik i samverkan - konsten att organisera samverkan i en imaginär organisation av offentliga aktörer Rebecca Stenberg 2000 Svenska
14-15 Organisering för trygghet i samhällets tjänst - en fallstudie av Södertörns brandförsvarsförbund (flera utgåvor) Rebecca Stenberg 2013 Svenska
16-17 Samverkansformer för räddning och respons - exempel och förslag (flera utgåvor) Rebecca Stenberg 2014 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.