Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Robert Fries 74 träffar

Titel Författare År Språk
1 Linné i Holland - (Föredrag vid Svenska Linné-sällskapets sammanträde å Hammarby den 25 maj 1919.) Robert Elias Fries 1919 Svenska
2 Minnesvård rest över kyrkoherden S. J. Enander Robert Elias Fries 1931 Svenska
3 Tal hållet i Femsjö kyrka den 11 september 1932 vid invigningen av minnesstenen å Femsjö prestgård Robert Elias Fries 1933 Svenska
4 Botaniska studier tillägnade professor Bergianus Robert Elias Fries 19 11/7 36 Robert Elias Fries 1936 Svenska
5-6 Daniel Solander - 19/2 1733, 13/5 1782 : Biografi (flera utgåvor) Robert Elias Fries 1940 Svenska
7 On the origin and foundation of the Royal Swedish Academy of Science - a speech delivered at the festival meeting celebrating the bicentenary of the academy on the 11th of October, 1939 Robert Elias Fries 1940 Engelska
8 Über die Entstehung und Gründung der Kgl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften - Rede, gehalten in der Festsitzung zur Feier des zweihundert-jährigen Jubiläums der Akademie am 11. Oktober 1939 Robert Elias Fries 1940 Tyska
9 Zur Kenntnis der süd- und zentralamerikanischen Malvaceenflora Robert Elias Fries 1947 Tyska
10 New or noteworthy Annonaceae from tropical America Robert Elias Fries 1948 Engelska
11 Phytogeographical researches on Mt. Kenya and Mt. Aberdare, British East Africa Robert Elias Fries 1948 Engelska
12 Linné Robert Elias Fries 1924 Svenska
13 Wissenschaftliche Ergebnisse der schwedischen Rhodesia - Kongo - Expedition 1911-1912 Bd 1, Botanische Untersuchungen, Ergänzungsheft 1921 Tyska
14 Wissenschaftliche Ergebnisse der schwedischen Rhodesia - Kongo - Expedition 1911-1912 Bd 1, Botanische Untersuchungen, H. 1 : Pteridophyta und Choripetalæ 1914 Tyska
15 Wissenschaftliche Ergebnisse der schwedischen Rhodesia - Kongo - Expedition 1911-1912 Bd 1, Botanische Untersuchungen, H. 2, Monocotyledones und Sympetalae 1916 Tyska
16 Anteckningar om nordiska namn (svenska, norska, danska, färöiska, isländska, finska och lapska) på Stellaria media (L.) Cyr Veit Brecher Wittrock 1918 Svenska
17 Om periodiciteten hos växterna och några nyare drivningsmetoder Robert Elias Fries 1917 Svenska
18 Om tvänne i Sverige hittills misskända arter af växtslägtet Rumex Robert Fredrik Fristedt 1861 Svenska
19 Zur Kenntnis der alpinen Flora in nördlichen Argentinien Robert Elias Fries 1905 Tyska
20 Revision der Arten einiger Anonaceen-Gattungen Robert Elias Fries 1930-1939 Tyska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.