Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: ervalla 24 träffar

Titel Författare År Språk
1 Ervalla kyrka 1673-1973 Holger Danielsson 1973 Svenska
2 Ervalla bruk - en hammarsmedja från 1500-talet : fornlämning 32 Ervalla socken, Västmanland, Axbergs socken, Närke : arkeologisk undersökning 1980, 1981 Tomas Jacobson 1984 Svenska
3 Evangeliska fosterlandsstiftelsens verksamhet i Ervalla hundra år - 1859-1959 1959 Svenska
4 Stenyxorna, järnvägen, gruvan, järnbruket - ... och andra berättelser från Ervalla Bo Werneström 2019 Svenska
5 Samhällsklasserna som försvann - indelta soldater, husarer, dagsverkstorpare och backstusittare i Ervalla Bo Werneström 2018 Svenska
6 Ervallabygden 2014 Svenska
7 Skolan 175 år 2017 Svenska
8 Sveriges bebyggelse D. 2, Landsbygden. Örebro län, Axberg, Degerfors, Edsberg, Eker, Ervalla - statistisk-topografisk beskrivning över Sveriges städer och landsbygd 1960 Svenska
9 Ervallaboken Claes Gustaf Magnus Breitholtz 1924 Svenska
10 Katalog öfver Ervalla sockens boksamling - Upprättad 1890 1890 Svenska
11 Guds godhet i menniskians skapelse, i anledning af Salomos ord, Predikare bokens c. 7. v. 30. Uti et allmänt präste möte, tå articulen, om then fullkomlige och til Guds beläte skapade menniskian, afhandlades, förestäld och bewisad i Westerås dom-kyrckio, then 6. september 1748. Af Andreas Axelsson - kyrkoherde i Näsby och Erwalla församlingar i Westerås sticht Andreas Axelsson 1748 Svenska
12 Gålsjö bruk - vad gör man där? 1988 Svenska
13 Roos af Ervalla och Roos af Hjelmsäter Karl Henrik Karlsson 1909 Svenska
14 Nora-Karlskoga, Nora-Ervalla och Svartelfs jernvägar - tidtabell för extra persontåg från och med 1 juli till och med 30 september 1891 1891 Svenska
15 Resultat vid odlingsförsök med maltkorn - af Friherre Anton De Geer, Ervalla, 1880 Carl Gustaf Zetterlund 1882 Svenska
16 Hemma i Torpa - om en familj från Torpa by i Ervalla, Örebro kommun Anders Damberg 2015 Svenska
17 Minnesskrift över Nora bergslags järnvägsaktiebolags järnvägar - Nora-Ervalla: 1856-1926 : Nora-Karlskoga: 1876-1926 : Dalkarlsbergs: 1875-1925 Elis Hildebrand 1926 Svenska
18 Villes pappa sitter i fängelse Linda Aspelöf 2008 Svenska
19 Rädda 2,500 tunnland åker-och ängsjord från skadligt och öfverflödigt vatten eller öfversvämningar! - Sändebref till Näsby, Ervalla, Öby och Axbergs byamän och jordegare Zacharias Cajander 1864 Svenska
20 Åsedabygden - berättelser och fakta om livet i bondbyarna i Åseda socken under de senaste 500 åren Nils Gunnar Fenander 2018 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.