Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: lagus 373 träffar

Titel Författare År Språk
1 En gammal akademisk släkt Hugo Lagus 1936 Svenska
2 Dagbok 1915-1916 Olof Lagus 1918 Svenska
3 Om finska lagöfversättningar - anteckningar Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1863 Svenska
4 Gabriel Lagus 1 - en minnesteckning Olaf Homén 1919 Svenska
5 Om återfall i brott. Akademisk afhandling, hvars förra del, med den vidtlagfarna juridiska fakultetens vid kejserliga Alexanders-universitetet i Finland samtycke, under inseende af Johan Philip Palmén, ... för juridisk licentiatgrad till offentlig granskning framställes af Knut Ferdinand Lagus, j. u. kand., v. häradsh. uti hist. filol. lärosalen den 4 april 1855 kl. 10 f. m Johan Philip Palmén 1855 Svenska
6 Jonas Lagus - en österbottnisk väckelsehövding Tor Krook 1947 Svenska
7 Dissertatio juridica de remediis juris contra sententias in genere, & de submissione sententiæ speciatim. Pars prima, quam, suffragante consultissima facultate juridica, publice ventilandam sistunt Wilhelmus Gabr. Lagus, phil. magister, J. U. doctor, juris oeconomici & commerciorum adjunctus, imp. soc. Fenn. oec. secretarius secundus, & Johannes Laur. Lagus, Wiburgenses. In audit. juridico, die XXI Junii 1823. H. a. m. c Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1823 Latin
8 Theses juridicæ de matrimoniis inter cognatos aut adfines prohibitis. Quarum partem primam, in exercitium stipendiariorum, venia consult. fac. jurdicae, die 28 Apr. 1832, h. a. m. IX. in auditorio juridico, P. P. mag. Wilhelmus Gabr. Lagus ... respondente Casp. Wilh. von Nandelstadh, stip. publ. Wiburg. Opponentibus: Joh. Phil. Palmén, phil. candid., stip. publ. Satac. Fredr. Wilh. Lagus, stip. Bilmark., Wiburg Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1832 Latin
9 Brev och skrifter Jonas Lagus 1933-1935 Svenska
10 Brev och skrifter 1, Brev och skrifter Jonas Lagus 1933 Svenska
11 Brev och skrifter 2, Brev och skrifter Jonas Lagus 1935 Svenska
12-14 Förklaringar till Fänrik Ståls sägner - af Ernst Lagus (flera utgåvor) Ernst Lagus 1895 Svenska
15 Några ord om skulpturen i patriotismens tjenst - Hvad man gjort för Porthans minne Wilhelm Lagus 1878 Svenska
16 Åbo litteraturtidnings undergång - Porthan och tryckpressen Framåtskridandets lag Wilhelm Lagus 1878 Svenska
17 Dissertatio theologica, exhibens examen trium confessionum tecetiorum, a theologis reformatis adornatarum ... simulque libri Vom Vergleich und Unterschied der Evangelischen, D.Johanne Bergio - Præs.: Daniel Lagus, resp.: Petrus Garbrecht. Daniel Lagus Latin
18 Ruben Lagus, panssarikenraali Erkki. Käkelä 1994 Finska
19 Zarisovki starogo Vyborga - tekst k risunkam Gabriėlja Lagusa K. A. Wrede 2018 Ryska
20 Om jordaskiften enligt svensk-finsk lagstiftning Knut Ferdinand Lagus 1857 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.