Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Hans Bjur 24 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Alternativa system för avfall, vatten och avlopp i områden med äldre bebyggelse (flera utgåvor) Hans Bjur 1977 Svenska
3 Det löser sig --- - hur man löser problem med avfall, vatten och avlopp i äldre bebyggelseområden Hans Bjur 1978 Svenska
4 Framtidsstaden - diskussion om planering för bärkraftig stadsutveckling Hans Bjur 1993 Svenska
5 Framtidsstäderna - utvecklingstendenser i kärna och periferi Hans Bjur 1995 Svenska
6-7 Kulturmiljö och planering - om historia för framtiden (flera utgåvor) Hans Bjur 1990 Svenska
8 Lilienbergs stad - Göteborg 1900-1930 Hans Bjur 2018 Svenska
9 Lokala lösningar för vattenförsörjning och avlopp, LoVA - planering, genomförande och teknik Hans Bjur 1982 Svenska
10 Planeringens verklighetsbilder Hans Bjur 1983 Svenska
11 Planerna och verkligheten Hans Bjur 1985 Svenska
12 Stadsplanering kring 1900 - med exempel från Göteborg och Albert Lilienbergs verksamhet Hans Bjur 1984 Svenska
13 Trafik och stadsmönster - om trafikutvecklingens betydelse för stadsstrukturen och Göteborgsregionens balans Hans Bjur 1989 Svenska
14 Tredimensionell fastighetsindelning - möjligheter och problem för fastighets- och stadsutveckling Hans Bjur 2004 Svenska
15 Under staden - perspektiv på kommunal infrastruktur Hans Bjur 1988 Svenska
16 Vattenbyggnadskonst i Göteborg under 200 år Hans Bjur 1988 Svenska
17 Ett ekologiskt synsätt i översiktlig planering - erfarenheter och slutsatser 1987 Svenska
18-19 Hällsviksprojektet - upprustning och omvandling av fritidsbebyggelse - dokumentation och värdering (flera utgåvor) 1983 Svenska
20 Hushållning med mark, vatten, luft och energi Conny Jerer 1983 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.