Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Eva Haglund 14 träffar

Titel Författare År Språk
1 En guide till föräldrar, skolbarn och pedagoger Eva Haglund 2012 Svenska
2 Texter om lärande och utbildning - lärande, literacy, undervisning, utbildning Eva Haglund 2014 Svenska
3 Läsinsatser och lärmiljöer - metoder och idéer från aktuell läs- och lärandeforskning Eva Haglund 2016 Svenska
4 Åtta forskningsbaserade texter - om lärande och undervisning i förskola och skola Eva Haglund 2021 Svenska
5 Diagnostiska utvecklingsbedömningar av psykotiska och borderlinestörda barn Eva-Marianne Haglund 1982 Svenska
6 Informationsförsörjningen till landstingens FoU-enheter - The provision of information for the R&D units at the county councils Eva-Lotta Haglund 1997 Svenska
7 Lärande i kunskapslyftet - tre fallstudier Eva Haglund 1998 Svenska
8 Under Fenix' vingar - en intervjuundersökning av långtidsarbetslösa i ett långtidsprojekt Eva Haglund 2000 Svenska
9 Health information management - what strategies? : proceedings of the 5th European Conference of Medical and Health Libraries, Coimbra, Portugal, September 18-21, 1996 Portugal) European Conference of Medical and Health Libraries 1996 : Coimbra 1997 Engelska
10 Libraries without limits - changing needs - changing roles : proceedings of the 6th European Conference of Medical and Health Libraries, Utrecht, 22-27 June 1998 Netherlands) European Conference of Medical and Health Libraries 1998 : Utrecht cop. 1999 Engelska
11-12 Barnets psykiska födelse - symbios och individuation (flera utgåvor) Margaret S. Mahler 1990 Svenska
13 Det tidiga jordbruket - ur ett feministiskt perspektiv Eva-Lotta Haglund 1995 Svenska
14 My Person's favoritrecept & små berättelser därtill Eva Laitinen Haglund 2020 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.