Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: finnmark 990 träffar

Titel Författare År Språk
1 Bygd og by i Norge, Finnmark 1979 Norska
2 Kunnskap og kompetanse i indre Finnmark - bakgrunn, behov og tiltak Einar Bergland 1998 Norska
3 Finnmark Ragnar Eriksen 1986 Norska
4 Finnmark - en økonomisk analyse Hans Luihn 1952 Norska
5 Finnmark - min historie : en sjølbiografisk litterær antologi Magnar Mikkelsen 2019 Norska
6 Finnmark - land og folk Bjarne Hofseth 1945 Norska
7 Rett til og forvaltning av land og vann i Finnmark - bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget 1993 Norska
8 Finnmark 2 - fotefar i nord : bind 2 Jan Grønseth 1999 Bokmål
9 Ved porten til helvete - trolldomsforfølgelse i Finnmark Rune Hagen 2015 Norska
10 Finnmark - folketallsutvikling, opplæring og utviklingsarbeid Svein. Loeng 1989 Norska
11 Hus i Finnmark - fra Finnmarks kultur- og bygningshistorie Arvid Petterson 2005 Norska
12 Flukta til Finnmark - 1800-talet Kathrine Nedrejord 2021 Nynorsk
13 Språkendringer i Finnmark Bente Martinussen 2004 Norska
14 Smitte, språk og kultur - tuberkulosearbeidet i Finnmark Teemu Ryymin cop. 2009 Norska
15 Finnmark under hakekorset - "Festung Finnmark" Thorbein Gamst 1984 Norska
16 Finnmark 1940 Ida Nystrøm 1982 Norska
17 Alta - kraftverkene - kulturhistoriske registreringer og utgravninger 1983 1992 Norska
18 Finnmarksbilder Tor Edvin Dahl 1981 Norska
19 Finnmark omkring 1700 Bd 2, H. 2-4, Lilienskiolds speculum boreale - aktstykker og oversikter Hans Lilienskiold 1942-1943 Norska
20 Om eiendomsretten til grunnen i Indre Finnmark Otto Jebens 1999 Norska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.