Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Kjell Å. Modéer 126 träffar

Titel Författare År Språk
61-62 Juristernas nära förflutna - rättskulturer i förändring (flera utgåvor) Kjell Å. Modéer 2012 Svenska
63 Justitia och Clio - årets skärvor från skrivbord och katedrar Kjell Å. Modéer 1990 Svenska
64 Kammarens jurister - kammarrätten 1695-1995 Kjell Å. Modéer 1995 Svenska
65 Kvarteret Lejonet - ett restaureringsförslag år 1910 Kjell Å. Modéer 1974 Svenska
66-67 Land skall med lag byggas - sex rättshistoriska uppsatser (flera utgåvor) Kjell Å. Modéer 1984 Svenska
68-69 Leif Ljungbergs bibliografi (flera utgåvor) Kjell Å. Modéer 1971 Svenska
70 Lemän och Lagerlöfvar - kulturkrockar och värdegemenskap i två svenska advokatkulturer Kjell Å Modéer 1999 Svenska
71 Militär rättegång i Sverige under Frihetstidens början Kjell Å. Modéer 1974 Svenska
72 De militära domstolarna i Sverige från frihetstidens början till "Ryska kriget" 1741 Kjell Å. Modéer 1966 Svenska
73-74 Några gestalter i den juridiska fakultetens historia (flera utgåvor) Kjell Å. Modéer 1981 Svenska
75 När? var? hur? --- och varför? - skrivningsfrågor i rättshistoria Kjell Å. Modéer 1980 Svenska
76 Den offentlige försvararen - rättshistoriska studier rörande frågan om rättegångsbiträde åt häktad Kjell Å. Modéer 1977 Svenska
77 Om advokater & professorer, Malmö & Amerika med mera- Kjell Å. Modéer 1986 Svenska
78 Patriot i gränsland - Einar Hansen - entreprenör och mecenat Kjell Å. Modéer 2002 Svenska
79 Pufendorf och det historiska argumentet - senmoderna reflektioner utifrån ett tidigmodernt fenomen : installationsföreläsning Lund den 4 mars 2005 Kjell Å Modéer 2005 Svenska
80 Samuel Pufendorf and the historical argument - late modern reflections on an early modern phenomenon : inaugural lecture, Lund, March 4, 2005 Kjell Å. Modéer 2005 Engelska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.