Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Erik Blennberger 25 träffar

Titel Författare År Språk
1 Bemötandets etik Erik Blennberger 2013 Svenska
2 Bibelsyn - tillkomst, tolkning och giltighet = Views of the Bible : origin, interpretation and validity Erik Blennberger 1997 Svenska
3 Diakoni - teologi, ideologi, praxis : en inventering av diakonins kunskapsområden Erik Blennberger 1999 Svenska
4 Diakoni som forskningsområde - en översiktlig kartläggning av ett forskningsfält och delrapport om Sköndalsinstitutets forskningsinriktning Erik Blennberger 1991 Svenska
5 Diakonins identitet - diakoniinstitutioners identitet och inriktning med fokus på Stiftelsen Stora Sköndal Erik Blennberger 1998 Svenska
6 Etik för samhällsvetare - en etisk kod med fallbeskrivningar Erik Blennberger 2011 Svenska
7 Etik i socialpolitik och socialt arbete Erik Blennberger 2005 Svenska
8-9 Etik i socialt arbete - etisk kod för socialarbetare (flera utgåvor) Erik Blennberger 2017 Svenska
10 Etik & ledarskap - etisk kod för chefer Erik Blennberger 2007 Svenska
11 Etik och ledarskap - Etisk kod för chefer Erik Blennberger 2012 Svenska
12 Forskning om etiska frågor för socialt arbete - utredning inom Socialstyrelsens projekt Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten Erik Blennberger 2002 Svenska
13 Genus och civilt samhälle Erik Blennberger 2004 Svenska
14 Jesus Kristus - människan, historien och kosmos Erik Blennberger 1988 Svenska
15 Revolution och diplomati - rapporteringen till utrikesdepartementet från legationen i Petrograd och generalkonsulatet i Moskva under april-december 1917 Erik Blennberger 1976 Svenska
16 Värdigt liv och välbefinnande - äldreomsorgens värdegrund och brukarinflytande i tolkning och praktik Erik Blennberger 2010 Svenska
17 Chef i omsorgen - vardag, forskning, etik 2015 Svenska
18-19 Diakoni - tolkning, historik, praktik (flera utgåvor) 2019 Svenska
20 Etik i personalarbetet - etisk kod för personalvetare 2013 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.