Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Ingela Harrysson 29 träffar

Titel Författare År Språk
1 Skillsta bytomt - boplats- och bebyggelselämningar från järnålder och tidigmodern tid : arkeologisk undersökning : fornlämning Dinguna 737, Skillsta 2:1, Dingtuna socken, Västerås kommun, Västmanland Ingela Harrysson 2016 Svenska
2 Kvarteret Guldsmeden i Arboga - arkeologisk antikvarisk kontroll: Arboga stad 34:1, Guldsmeden 7, Arboga stad, Arboga kommun, Västmanland Ingela Harrysson 2014 Svenska
3 Nykvarn - gravfält och boplatslämningar - från bronsålder till vikingatid : arkeologisk förundersökning, kompletterande förundersökning och särskild undersökning : fornlämning Turinge 576 och 628, Fjälla 1:8 och Plafondpenseln 5, Turinge socken, Nykvarns kommun, Stockholms län Maud Emanuelsson 2016 Svenska
4 Museitomten i Sigtuna - vikingatida/tidigmedeltida stadsgårdar och kyrkan : arkeologisk förundersökning och arkeologisk undersökning : fornlämning Sigtuna 195:1, Kvarteret Sankta Gertrud 3 och Lilla Nygatan, Sigtuna församling, Sigtuna kommun, Stockholms län, Uppland Jonas Ros 2019 Svenska
5 Gravar längs vägen genom Sittesta hage - utbyggnad av väg 73, delen Hammarbacken-Nyfors : Södermanland, Ösmo socken, Sittesta 1:36, RAÄ 258 : arkeologisk undersökning : dnr 423-1874-2005 Louise Evanni 2007 Svenska
6 Kvarteret Valsverket - smideslämningar från 1700-talet : arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning : fornlämning Eskilstuna 557:1, stadslager, Valsverket 3-5, Eskilstuna socken, Eskilstuna kommun, Södermanland Ingela Harrysson 2016 Svenska
7 Härdar och stolphål i Dingtuna socken - del av en romersk järnåldersboplats : arkeologisk förundersökning i avgränsand syfte : Fornlämning Dingtuna 753:1, 756:1, Österby 1:2, Dingtuna socken, Västerås kommun, Västmanland Ingela Harrysson 2015 Svenska
8 Boplatslämningar längs med väg 977, Strängnäsvägen - Södermanland, Toresunds socken, Toresunds-Stenby 1:2 och Vannesta 2:10 : arkeologisk utredning Ingela Harrysson 2011 Svenska
9 Gravar utmed Åsbyvägen - Södermanland, Eskilstuna socken, Åsbymon 2:2, Eskilstuna 21:1-4 och objekt 5 : arkeologisk förundersökning Ingela Harrysson 2012 Svenska
10 Ny brunnskammare till fastigheten Svista 1:7 - schakt inom gravfälte RAÄ Lid 42:1 : förundersökning i form av schaktningsövervakning : fornlämning Lid 42:1, fastighet Svista 1:7, Lid socken, Södermanland Ingela Harrysson 2014 Svenska
11 Schaktövervakning inför nedläggning av fiberkabel längs med Prästgårdsvägen, Täby kyrkby : arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning : Täby 26:1, 180:1, 182:1, 255:1, Fittja 26:1, Prästgården 2:4, Skogberga 4:3, Täby socken och kommun, Uppland Ingela Harrysson 2014 Svenska
12 Hjulsta - gravfält och boplats vid Hjulstakorset : arkeologisk förundersökning, fornlämning Spånga 96:1, 214:1 och 329:1, Akalla 4:1, Spånga socken, Stockholms kommun, Stockholms län, Uppland Ingela Harrysson 2016 Svenska
13 Fjärrvärmeschakt i Scheelegatan, Köping - arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning: fornlämning 148:1, Stora torget genom Scheelegatan, Köping socken, Köping kommun, Västmanland Ingela Harrysson 2015 Svenska
14 Kvarsebo-Åbacken 1:1 - dikesrensning i anslutning till boplats från stenåldern : arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning : fornlämning RAÄ 17:1 och RAÄ 29:1, Kvarsebo-Åbacken 1:1, Kvarsebok socken, Norrköpings kommun, Östergötland Ingela Harrysson 2014 Svenska
15 Markbädd intill gravfältet Lid 64:1 - arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning : fornlämning Lid 64:1, Stora Lundby 1:4, Lid socken, Nyköpings kommun, Södermanland Ingela Harrysson 2014 Svenska
16 Schaktövervakning vid Norsa bytomt, ledningsarbeten inom fastigheten Norsa 22:1 - Arkeologisk antikvarisk kontroll: fornlämning Köping 276:1, Norsa 22:1, Köping socken, Köping kommun, Västmanland Ingela Harrysson 2014 Svenska
17 Kvarteret Herta Västerås, schaktningsarbeten på bryggeritomten - arkeologisk förundersökning: Kv Herta, Domkyrkoförsamlingen, Västerås kommun, Västmanland Ingela Harrysson 2015 Svenska
18 E18 Köping–Västjädra. Södra sidan. Arkeologisk förundersökning. Lokal 1–10. Sylta 2:6 och 2:7, Källsta 4:2, Sörberga 2:1, Norrtuna 2:3 och 3:1, Häljesta 2:13 m.fl. Köpings, Munktorps, Kolbäcks, Svedvi och Dingtuna socknar Maud Emanuelsson 2023 Svenska
19 Riksväg 51 – Ekeby. Jordkällare. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning L1979:1742. Ekeby 5:4. Ekeby socken. Kumla kommun. Örebro län. Närke Ingela Harrysson 2022 Svenska
20 Arkivstudie Årstaberg - arkeologisk utredning etapp 1 : Brännkyrka 5:1, Årstaberg 1, Brännkyrka socken, Stockholms stad och kommun, Stockholms län, Södermanland Ingela Harrysson 2017 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.