Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Ingela Harrysson 25 träffar

Titel Författare År Språk
1 Nykvarn - gravfält och boplatslämningar - från bronsålder till vikingatid : arkeologisk förundersökning, kompletterande förundersökning och särskild undersökning : fornlämning Turinge 576 och 628, Fjälla 1:8 och Plafondpenseln 5, Turinge socken, Nykvarns kommun, Stockholms län Maud Emanuelsson 2016 Svenska
2 På åsen i Äsö. Boplats från järnålder och gravar från medeltid. Förundersökning och kompletterande förundersökning. Fornlämning L2003:6985. Äs 1:10. Romfartuna socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland Maud Emanuelsson 2021 Svenska
3 Gravar längs vägen genom Sittesta hage - utbyggnad av väg 73, delen Hammarbacken-Nyfors : Södermanland, Ösmo socken, Sittesta 1:36, RAÄ 258 : arkeologisk undersökning : dnr 423-1874-2005 Louise Evanni 2007 Svenska
4 Arkivstudie Årstaberg - arkeologisk utredning etapp 1 : Brännkyrka 5:1, Årstaberg 1, Brännkyrka socken, Stockholms stad och kommun, Stockholms län, Södermanland Ingela Harrysson 2017 Svenska
5 Boplatslämningar längs med väg 977, Strängnäsvägen - Södermanland, Toresunds socken, Toresunds-Stenby 1:2 och Vannesta 2:10 : arkeologisk utredning Ingela Harrysson 2011 Svenska
6 Fjärrvärmeschakt i Scheelegatan, Köping - arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning: fornlämning 148:1, Stora torget genom Scheelegatan, Köping socken, Köping kommun, Västmanland Ingela Harrysson 2015 Svenska
7 Gravar utmed Åsbyvägen - Södermanland, Eskilstuna socken, Åsbymon 2:2, Eskilstuna 21:1-4 och objekt 5 : arkeologisk förundersökning Ingela Harrysson 2012 Svenska
8 Hjulsta - gravfält och boplats vid Hjulstakorset : arkeologisk förundersökning, fornlämning Spånga 96:1, 214:1 och 329:1, Akalla 4:1, Spånga socken, Stockholms kommun, Stockholms län, Uppland Ingela Harrysson 2016 Svenska
9 Härdar och stolphål i Dingtuna socken - del av en romersk järnåldersboplats : arkeologisk förundersökning i avgränsand syfte : Fornlämning Dingtuna 753:1, 756:1, Österby 1:2, Dingtuna socken, Västerås kommun, Västmanland Ingela Harrysson 2015 Svenska
10 Kultplatsen i Hjulsta - liv och död under 3000 år : arkeologisk förundersökning och arkeologisk undersökning : Fornlämning L 2013:1433 (Spånga 122:1), Akalla 4:1, Spånga socken, Stockholms kommun, Stockholms län, Uppland Ingela Harrysson 2019 Svenska
11 Kvarsebo-Åbacken 1:1 - dikesrensning i anslutning till boplats från stenåldern : arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning : fornlämning RAÄ 17:1 och RAÄ 29:1, Kvarsebo-Åbacken 1:1, Kvarsebok socken, Norrköpings kommun, Östergötland Ingela Harrysson 2014 Svenska
12 Kvarteret Guldsmeden i Arboga - arkeologisk antikvarisk kontroll: Arboga stad 34:1, Guldsmeden 7, Arboga stad, Arboga kommun, Västmanland Ingela Harrysson 2014 Svenska
13 Kvarteret Herta Västerås, schaktningsarbeten på bryggeritomten - arkeologisk förundersökning: Kv Herta, Domkyrkoförsamlingen, Västerås kommun, Västmanland Ingela Harrysson 2015 Svenska
14 Kvarteret Valsverket - smideslämningar från 1700-talet : arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning : fornlämning Eskilstuna 557:1, stadslager, Valsverket 3-5, Eskilstuna socken, Eskilstuna kommun, Södermanland Ingela Harrysson 2016 Svenska
15 Markbädd intill gravfältet Lid 64:1 - arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning : fornlämning Lid 64:1, Stora Lundby 1:4, Lid socken, Nyköpings kommun, Södermanland Ingela Harrysson 2014 Svenska
16-17 Norrortsleden (flera utgåvor) Ingela Harrysson 2003 Svenska
18 Ny brunnskammare till fastigheten Svista 1:7 - schakt inom gravfälte RAÄ Lid 42:1 : förundersökning i form av schaktningsövervakning : fornlämning Lid 42:1, fastighet Svista 1:7, Lid socken, Södermanland Ingela Harrysson 2014 Svenska
19 Ribby - En boplats med grophus och långhus från brons- och järnåldern Ingela Harrysson 2017 Svenska
20 Riksväg 51 – Ekeby. Jordkällare. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning L1979:1742. Ekeby 5:4. Ekeby socken. Kumla kommun. Örebro län. Närke Ingela Harrysson 2022 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.