Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jonas Bång 15 träffar

Titel Författare År Språk
1 Dissertatio academica de monte Brunconis, vulgo Brunckeberg, quam ... sub præsidio ... Matthiæ Asp ... In audit. Gust. majori ad diem XII. Junii anno MDCCXXXII. ad publicum examen modeste defert Jonas Bång, Olai fil. Horis ante meridiem consuetis Matthias Asp 1732 Latin
2 Blixars och Blixencronors ättare-tal. Upsatt af Jon. Bång. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckerit 1745 Jonas Bång 1745 Svenska
3 Dissertatio ex historia patriæ, de monte Brunconis, vulgo Brunckeberg, altera, qvam ... præses ... Jonas Bång, Stockholmiensis, in academia Varniaca ejusque auditorio maximo a. MDCCXXXIV. d. 12. Maji horis consuetis ad publicum examen defert respondente Elia Mascovio Jonas Bång 1734 Latin
4 Företal. =(Rubr.) Anon. S. impr.= Jonas Bång 1749 Svenska
5 Hans kongl. höghets af Sverige Adolphi Friederici ättartal Jonas Bång 1743 Svenska
6 Hans kongl. höghets af Swerige Adolphi Friederici ättartal. =(Rubr.)=/(Jonas Bång.) (Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma. 1743.) Jonas Bång 1743 Svenska
7 Den hög- och välborna Ribbinge-slägtens ättaretal, jemte anmärkningar om dess namn, vapn, personer, embeten Jonas Bång 1758 Svenska
8 Den hög- och wälborna Ribbinge-slägtens ättaretal, jemte anmärkningar om desz namn, wapn, personer, embeten, gods och sätesgårdar, utur gamla skrifter och handlingar sammanletadt och uplagdt af Jonas Bång. Stockholm tryckt uti Wildiska - tryckeriet 1758 Jonas Bång 1758 Svenska
9 Den hög och wälborna Ulfsparre-slächtens ättaretal, jemte anmärkningar om des namn, wapn, personer, embeten, gods och sätesgårdar, utur gamla skrifter och handlingar sammanletadt, och nu å nyo andra gången uplagdt af Jonas Bång. Stockholm - tryckt uti Wildiska tryckeriet 1755 Jonas Bång 1755 Svenska
10 Den hög- och wälborna Wlfsparre-ätten jemte någre anmärkningar om des namn och wapn, riddare-orden, personer och ämbeten samt gods och sätesgårdar, utur gamle skrifter och handlingar sammanletad af Jonas Bång. Stockholm, trykt uti thet - kongl. tryckeriet hos directeuren Pet. Momma 1741 Jonas Bång 1741 Svenska
11 Swea barnas glädie, wid hennes kongl. höghets, cron-prinsessans af Swerige Lovisæ Ulricæ högtideliga intåg uti kongl. residence och hufwudstaden Stockholm, then 4. october 1744. I diupaste underdånighet yttradt af Jonas Bång. Stockholm - tryckt uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma Jonas Bång 1744 Svenska
12 Den välborna Tawastiska släcktens ättaretal, jemte anmärkningar om des namn, vapn, personer, embeten, gods och sätesgårdar utur gamla skrifter och handlingar sammanletat, och uplagdt Jonas Bång 1756 Svenska
13 Den wälborna Tawastiska släcktens ättaretal, jemte anmärkningar om des namn, wapn, personer, embeten, gods och sätesgårdar. Utur gamla skrifter och handlingar sammanletat, och uplagdt af Jonas Bång. Stockholm tryckt i Wildiska tryckeriet - 1756 Jonas Bång 1756 Svenska
14 Ättar-tal för Hennes Kongl - Höghet cronprintsessan af Swerige Lovisa Ulrica. Boren Kongl. printsessa af Preussen Jonas Bång 1744. Svenska
15 Journal, på hålländske West-indiske compagniets skepp Johanna, fördt utaf capitainen Carl Gustaf Canterhielm, som then 20. martii år 1735. afseglade ifrån Amsterdam, men under wägen til Surinamen then 29. ther på följande april af någre - af thesz skeppsfolk blef öfwerfallen och på et grufweligit sätt mördad; hållen af Mathias Estbergen, tå warande understyrman på bemelte skepp, som sedan han, igenom Guds besynnerliga försyn, blifwit wid lif bibehållen, icke allenast : lyckeligen bragte mördarne af daga, utan ock, efter en wäl fulländad resa, återförde berörde skepp til Hålland then 9. julii år 1736. Först författad på hållendska och sedan på swenska öfwersatt, samt med några historiska och genealogiska : anmärkningar af trycket utgifwen af Jonas Bång. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet. 1746. Matthijs. Estbergen 1746 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.